Dyskusja w senackim zespole o dekoncentracji kapitału w mediach

Przedstawiciele Izby uczestniczyli 11 grudnia 2017 r. w zorganizowanej przez senacki zespół ds. monitorowania praworządności dyskusji nt. rządowych planów dekoncentracji kapitału w mediach. Uczestnikami spotkania byli eksperci z wyższych uczelni, przedstawiciele organizacji i firm medialnych. Zwracali on uwagę na potrzebę zachowania ostrożności przy wprowadzaniu wszelkich rozwiązań dotyczących któregoś z sektorów mediów, gdyż mogą one negatywnie odcisnąć się na całym rynku mediów, działającym dziś jak system naczyń połączonych.

Uczestniczący w dyskusji dyrektor generalny Izby, Maciej Hoffman, zwrócił uwagę, że obecnie wielkim problemem polskiego rynku mediów jest przede wszystkim konkurencja ze strony światowych gigantów technologicznych w sferze cyfrowej i konieczność ochrony krajowych wydawców i nadawców przed drenażem przychodów z reklam. Zwrócił uwagę, że nadmiernie rozdrobniony rynek mediów nie poradzi sobie z globalnymi koncernami działającymi na wielkim, nowoczesnym rynku cyfrowym, media w Polsce potrzebują więc przede wszystkim ochrony treści poprzez skuteczny system praw autorskich i pokrewnych.