Coraz więcej podpisów pod „Manifestem” redakcji i wydawców ws. praw pokrewnych

Coraz więcej redakcji i wydawców podpisuje się pod „Manifestem” w sprawie praw pokrewnych dla wydawców prasy. Przypomnijmy, że wieloletnie działania wydawców krajów europejskich – w sytuacji postępującej degradacji prasy, wynikającej m.in. z piractwa treści prasowych przez liczne portale internetowe i technologicznych monopolistów, skutkującej spadkiem nakładów i przychodów reklamowych – doprowadziły do powstania inicjatywy Komisji Europejskiej przyznania wydawcom praw pokrewnych. Należy podkreślić że prawa takie od dawna przysługują innym producentom treści: audio i video, a, nawet wytwórcom gier komputerowych, i nie są podważane.
14 września br. Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na Jednolitym  Rynku Cyfrowym, w którym zawarła między innymi  ustanowienie wydawców prasy podmiotem praw autorskich na równi z nadawcami i producentami audio i video.
To ważne, wręcz historyczne wydarzenie wymaga szerokiego wsparcia redakcji i wydawców dla tych działań Komisji Europejskiej, tak na poziomie Rady i Komisji Europejskiej, jak też w Polsce. Rozpoczyna się obecnie dyskusja na  różnych poziomach decyzyjnych, krajowych i europejskich, która będzie wymagała bezpośredniego zaangażowania redakcji i wydawców, wobec spodziewanych działań przeciwników tej propozycji, a w szczególności wielu portali, pośredników, agregatorów treści i technologicznych monopolistów, którzy pod hasłem „wolności słowa” chcą dalej korzystać z dostępu do informacji i treści prasowych bez właściwej rekompensaty dla twórców, tj. dziennikarzy i wydawców. Stąd też „Manifest” redakcji i wydawców, który wraz z uzasadnieniem zamieściliśmy w tym serwisie 19 września 2016 r.

https://www.iwp.pl/index.php/2016/09/19/manifest-redaktorow-i-wydawcow-dot-praw-autorskich/

Winiety tytułów, których redakcje i wydawcy bezpośrednio poparły „manifest” zamieszczamy w notatce z 20 września 2016 r..

https://www.iwp.pl/index.php/2016/09/20/poparcie-dla-manifestu-redakcji-i-wydawcow-ws-praw-pokrewnych/