Centrum Monitoringu Wolności Prasy

nazwa organizacji: Centrum Monitoringu Wolności Prasy
opis: Agenda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – ośrodek monitorujący przestrzeganie w prasie i mediach elektronicznych wolności słowa oraz swobód dziennikarskich w docieraniu do źródeł informacji.
www:  www.freepress.org.pl
e-mail: cmwp@sdp.pl