Apel ośmiu organizacji do prezydenta ws. skreślenia art. 212 kk

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu redaktora Tomasza Wróblewskiego, skazanego z art. 212 k.k. (Dz. U. 1997 r., nr 88, poz. 553), a także o wszczęciu procedury ułaskawienia red. Michała Fury, również skazanego z art. 212 k.k. Sytuacja ta wydaje się wskazywać, iż prezydent podziela przekonanie o szkodliwości pozostawania w polskim systemie prawnym art. 212 k.k. oraz o szkodliwości stosowania represji karnych w sprawach dotyczących wolności słowa i wyrażania opinii. Organizacje wydawców i dziennikarzy, od lat walczące o wykreślenie art. 212 kk z polskiego prawa, uznały, iż jest to właściwy moment, by zwrócić się do prezydenta z apelem o wystąpienie na mocy art. 118 ust. 1 Konstytucji z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zniesienie odpowiedzialności karnej za przestępstwo zniesławienia, tj. usunięcie art. 212 k.k.

Nasze organizacje od wielu lat podejmują starania na rzecz usunięcia kontrowersyjnego artykułu z Kodeksu karnego, w tym poprzez liczne apele kierowane do kolejnych prezydentów, premierów i ministrów sprawiedliwości, a także poprzez podejmowanie poświęconych temu problemowi społecznych kampanii. Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy wystosowano do prezydenta prośbę w tej sprawie, podpisaną przez przedstawicieli organizacji, które wspólnie organizowały działania na rzecz wykreślenia art. 212 kk. Datowany na 16 lutego apel podpisali przedstawiciele następujących organizacji: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Izby Wydawców Prasy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Treść pisma do prezydenta do pobrania poniżej.

 Pismo organizacji do prezydenta ws. art. 212 kk