Ankieta Ministerstwa Cyfryzacji: bariery w procesie cyfryzacji państwa

W końcu września Izby przygotowała odpowiedź na przeprowadzaną przez Ministerstwo Cyfryzacji ankietę pt. „Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji procesu cyfryzacji państwa”.

Izba odpowiedziała twierdząco na pytania o to, czy zetknęliśmy się z sytuacją, w której aktualnie obowiązujące przepisy prawa lub sposób ich interpretowania, lub brak odpowiedniej regulacji prawnej ogranicza potencjał wykorzystania technologii cyfrowych. Stwierdzenie to uzasadniono odnosząc je do wielu obszarów prawa, takich jak: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa – Prawo prasowe, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także w odniesieniu do prac UE nad rozporządzeniem dotyczącym e-Privacy. Wskazano także właściwe, zdaniem wydawców, sposoby usunięcia wskazanych barier prawnych.

Z odpowiedzią Izby na ankietę można zapoznać się w dziale „dla Członków”.