Polska Izba Druku

nazwa organizacji: Polska Izba Druku
opis: Istniejąca od 1992 organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
www: www.izbadruku.org.pl
e-mail: izbadruku@izbadruku.org.pl