header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Szkolenia organizowane, lub proponowane przez IWP
  Sortuj informacje wg:  Temat szkolenia  
  Sortuj informacje wg:  Data  
     
  Temat szkolenia :   Prezentacja Gardens ERP - kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie wydawnictwem
  Szkolenie dotyczy:
 

Kontynuując cykl spotkań na temat nowych technologii związanych z zastosowaniem w wydawnictwach prasowych nowoczesnych technologii informatycznych, Izba Wydawców Prasy zaprasza w środę 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 na prezentację firmy Gardens Software.

W trakcie spotkania zaprezentowany będzie systemu Gardens ERP (PublishingHouse) – dedykowany dla branży wydawniczej kompleksowy system wspomagający zarządzanie wydawnictwem.

System Gardens ERP jest już z powodzeniem stosowany w niektórych wydawnictwach prasowych. Izba uzyskała także pozytywne opinie o tym programie od innych wydawców, którzy mogli zapoznać się z zasadami jego działania.

 

Poniżej do pobrania zaproszenie na spotkanie oraz jego agenda. Materiał zawierający podstawowy opis funkcjonalny systemu można otrzymać pocztą elekroniczną – ewentualne prośby o przesłanie należy kierować do Biura IWP (sekretariat@iwp.pl, tel. 22 828-59-30).

 

Prezentacja odbędzie się w środę 27 czerwca 2018 r. w godz. od 11.00 do 14:00, w Centrum Prasowym „Foksal” (Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5).

 

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ale ważne jest potwierdzenie obecności. Prosimy o zgłoszenia do 25 czerwca, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zaproszenie i agenda  Termin szkolenia :    12/06/2018 
  Temat szkolenia :   Wdrożenie RODO w branży wydawniczej - szkolenie
  Szkolenie dotyczy:
 

Izba Wydawców Prasy i SDiW REPROPOL zorganizowały w dniu 20 kwietnia 2018 r. szkolenie nt. „Wdrożenie RODO w branży wydawniczej”. Szkolenie prowadził dr Paweł Litwiński, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda.

Szkolenie obejmowało szeroki zakres tematów wiążących się z wejściem w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Program i treść zajęć uwzględniały specyfikę działania wydawców prasy i problemy, jakie mogą oni napotkać w związku z wdrożeniem i stosowaniem RODO. Zakres szkolenia obejmował:

 

 1. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – podstawowe informacje
  1. czym jest RODO?
  2. RODO a przepisy sektorowe
  3. bezpośrednie stosowanie RODO

2.     Zastosowanie przepisów RODO przez wydawców

  1. kto stosuje RODO?
  2. do jakich czynności stosuje się RODO?
  3. tzw. klauzula prasowa

3.     Czym są dane osobowe? Podstawowe pojęcia RODO

4.     Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. legalność
  2. celowość
  3. minimalizacja
  4. ograniczenie czasowe przetwarzania
  5. zabezpieczenie danych

5.     Jaka podstawa przetwarzania danych w branży wydawniczej?

  1. przetwarzanie danych niezbędne do wykonywania umów
  2. zgoda na przetwarzanie danych
  3. przetwarzanie danych w wykonaniu obowiązku prawnego

6.     Obowiązki informacyjne przy przetwarzaniu danych

  1. gromadzenie danych
  2. obowiązki informacyjne na wniosek

7.     Prawa osób, których dane dotyczą

  1. prawo do informacji
  2. prawo do bycia zapomnianym, czy i jak wpływa na sektor wydawniczy?
  3. prawo do przenoszenia danych

8.     Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych

  1. powierzanie przetwarzania danych osobowych
  2. zabezpieczenie danych osobowych w oparciu o podejście oparte na ryzyku
  3. ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
 1. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

W szkoleniu wzięło udział 80 osób z kilkudziesięciu wydawnictw prasowych, w tym wielu wydawców prasy lokalnej.

Dla uczestników szkolenia została przygotowana specjalna prezentacja, ponadto otrzymali „Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców”, opracowany przez prowadzącego szkolenie dr. P. Litwińskiego z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Przewodnik ten można pobrać poniżej

 

Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców


lub ze strony MPiT: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/przewodnik-po-rodo-dla-msp/

 

   Termin szkolenia :    26/04/2018 
  Temat szkolenia :   Konferencja nt. odpowiedzialności społecznej w reklamie
  Szkolenie dotyczy:
 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zaprasza na pierwszą z zaplanowanych na ten rok konferencji szkoleniowych, poświęconą problemom odpowiedzialności społecznej w reklamie. Jednym z wątków tematycznych będą symbole patriotyczne w reklamie, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie po ubiegłorocznym przypadku Maspexu.

Członkom Izby Wydawców Prasy przysługuje zniżka w opłacie za udział w konferencji, zgodnie ze stawką dla sygnatariuszy KER.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. Poniżej program konferencji.

 

Program konferencji

   Termin szkolenia :    05/02/2018 
  Temat szkolenia :   SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY - 2 lutego 2018 r.
  Szkolenie dotyczy:
 

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 2 lutego 2018 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w przepisach podatkowych. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

 

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

1. Zmiany w VAT w 2018 r.

3. Zmiany w CIT w 2018 r.

4. Zmiany w PIT/ZUS

5. Pozostałe zmiany

6. Pytania i dyskusja

 

Zakres zmian w przepisach jest w tym roku szeroki, szczegółowy program został więc przesłany do wydawców, załączamy go także poniżej wraz z formularzem zgłoszenia.

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 2 lutego (piątek) 2018 r., w godzinach 10–16 (w tym przerwa na posiłek).

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 26 stycznia 2018 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) lub faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 828-59-30.

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.


 Program szkolenia


 Formularz zgłoszenia  Termin szkolenia :    12/01/2018 
  Temat szkolenia :   Konsultacje podatkowe dla wydawców prasy - 27 stycznia 2016
  Szkolenie dotyczy:
 

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 27 stycznia 2017 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

 

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

 

1. Zmiany VAT w 2017 r.

2. Nowe sankcje VAT i kary w KKS

3. Zmiany CIT w 2017 r.

4. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej

5. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe

6. Dyskusja

 

Termin i miejsce

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 27 stycznia (piątek) 2017 r., w godzinach 10–15 (w tym przerwa na posiłek).

 

Opłata za udział w szkoleniu wynosi:

 • 700 zł od osoby dla wydawców będących członkami IWP,
 • 800 zł od osoby dla wydawców niebędących członkami IWP

Opłata obejmuje także posiłek oraz materiały szkoleniowe.

 

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 20 stycznia 2017 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) lub faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 828-59-30.

 

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.

 

 Formularz zgłoszenia  Termin szkolenia :    05/01/2017 
  Temat szkolenia :   Prezentacja z Digital Innovators' Summit
  Szkolenie dotyczy:
 

 

Uczestnicy XXIV Walnego Zebrania Izby Wydawców Prasy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującej relacji red. Magdaleny Lemańskiej („Rzeczpospolita”) z konferencji pn. Digital Innovators’ Summit, która odbyła się w Berlinie, w marcu 2016 r.. Prezentację red. Lemańskiej oraz sporządzony przez nią nieco rozszerzony opis najciekawszych wydarzeń tegorocznej konferencji DIS przesłano do członków Izby, zamieszczamy je także poniżej.

Kolejna konferencja Digital Innovators’ Summit, poświęcona nowym technologiom w mediach i ich postępującej cyfryzacji, odbędzie się w Berlinie w marcu 2017 roku. Ze szczegółowymi  informacjami nt. konferencji można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.innovators-summit.com/dis-home/

 

 Prezentacja

 Dodatkowy opis prezentacji

   Termin szkolenia :    20/05/2016 
  Temat szkolenia :   Szkolenie i konsultacje podatkowe dla wydwców - 21 stycznia 2015 r.
  Szkolenie dotyczy:
 

SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY

 

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 21 stycznia 2015 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

 

Program szkolenia przewiduje omówienie m.in. następujących kwestii:

 

1)      Zmiany w podatku VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015, w szczególności:

a)      nowe reguły określania miejsca świadczenia usług elektronicznych (w tym sprzedaży publikacji elektronicznych)

b)      zasady ustalania statusu i miejsca siedziby/stałego miejsca zamieszkania nabywcy usług elektronicznych

c)       procedura małego punktu kompleksowej obsługi podatnika

d)      zasady dokumentacji, prowadzenia ewidencji i rozliczania podatku VAT należnego innym państwom członkowskim UE

2)      Nowe regulacje i orzecznictwo dotyczące opodatkowania podatkiem VAT publikacji elektronicznych i opłat reprograficznych

3)      Praktyczne aspekty zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2015

4)      Proponowane dalsze zmiany ustawy o VAT (wg projektu – od 1 kwietnia 2015), w tym:

a)      zasady obliczania tzw. pre-współczynnika podatku naliczonego

b)      rozszerzenie przypadków stosowania odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym

c)       rozszerzenie zakresu przedmiotowego informacji podsumowującej

5)      Dyskusja

 

Termin i miejsce

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 21 stycznia 2015 r., w godzinach 10–16 (w tym przerwa na posiłek).

  

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 15 stycznia 2015 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) oraz faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 / 828-59-30.

 

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.


 Formularz zgłoszenia  Termin szkolenia :    30/12/2014 
  Temat szkolenia :   SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY - 23 stycznia 2014 r.
  Szkolenie dotyczy:
 

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 23 stycznia 2014 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców.

Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

 

Program szkolenia przewiduje omówienie następujących kwestii:

1)      Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1.1.2014 roku

a)      zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego z uwzględnieniem rozliczeń wydawnictw prasowych i książek, w tym prenumeraty, umów licencyjnych, marketingu, reklamy etc.

b)      wprowadzenie możliwości rozliczania dostaw towarów o charakterze ciągłym,

c)       nowe reguły dotyczące określania podstawy opodatkowania, wartości ujmowane i wyłączane z podstawy opodatkowania, zwrot kosztów etc.

d)      nowe reguły dotyczące fakturowania – m.in. terminy fakturowania, rozliczenie faktur korygujących, faktury elektroniczne, samofakturowanie etc.

e)      zmiany w zakresie zwolnień – m.in. sprzedaż towarów używanych,

f)       nowe reguły dotyczące zasad i terminów odliczania VAT naliczonego,

2)      Praktyczne aspekty zmian w zakresie VAT, które weszły w życie w ciągu 2013 roku

a)      Odpowiedzialność solidarna nabywcy wybranych towarów

b)      Rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

3)      Wydawnictwa elektroniczne – aspekty VAT-owskie

4)      Dyskusja

 

Termin i miejsce

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 23 stycznia 2014 r., w godzinach 10–16 (w tym przerwa na posiłek).

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 17 stycznia 2014 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) oraz faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 / 828-59-30.

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.


 Formularz zgłoszenia

   Termin szkolenia :    27/12/2013 
  Temat szkolenia :   Odwołana prezentacja technologii "Blinky" firmy Expectar
  Szkolenie dotyczy:
 

Planowana na piątek 19 lipca 2013 r. prezentacja system „Blinky” - technologii dołączania treści multimedialnych do druku - została odwołana przez producenta systemu, firmę Expectar.  Termin szkolenia :    15/07/2013 
  Temat szkolenia :   Prezentacja technologii "Blinky" - dołączanie materiałów multimedialnych do druku
  Szkolenie dotyczy:
 

Kontynuując cykl spotkań na temat nowych technologii związanych z zastosowanie w prasie nowoczesnych technologii cyfrowych, Izba Wydawców Prasy zaprasza na kolejną prezentację systemu umożliwiającego czytelnikom dostęp do nowych, rozszerzonych treści multimedialnych, które dopełniają i wzbogacają materiał zamieszczony w druku.

 

Zapraszamy 19 lipca 2013 r. o godz. 12.00 na prezentację systemu „Blinky”. Opracowana przez firmę Expectar technologia umożliwia dostarczanie treści multimedialnych czytelnikom drukowanych publikacji.

 

Załączamy do pobrania ulotkę zawierającą nieco więcej informacji nt. technologii „Blinky”.

 

Prezentacja technologii „Blinky” odbędzie się w piątek 19 lipca o godz. 12.00, w Centrum Prasowym „Foksal” (Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5).

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ale bardzo prosimy o potwierdzenie obecności.


 Ulotka nt. technologii "Blinky"  Termin szkolenia :    10/07/2013 
  Temat szkolenia :   Prezentacja systemu Tap2C - dołączania materiałów audiowizualnych do prasy drukowanej
  Szkolenie dotyczy:
 

W środę 19 czerwca w Domu Dziennikarza odbyła się przeznaczona dla wydawców prasy i redakcji (choć nie tylko) prezentacja technologii Tap2C.

Prezentacja ta była kontynuacją organizowanego przez Izbę Wydawców Prasy cyklu spotkań na temat nowych technologii związanych z zastosowaniem w prasie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Technologia Tap2C otwiera przed czytelnikami dostęp do nowych, rozszerzonych treści, które dopełnią i wzbogacą materiał zamieszczony w druku.

Poniżej podajemy nieco więcej informacji nt. technologii Tap2C. Można się z nią także zapoznać

na stronie internetowej www.tap2c.com oraz obejrzeć film przedstawiający działanie aplikacji Tap2C:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xukFP4Mhs1Y#

Izba Wydawców Prasy planuje pokazy także innych systemów prezentowania treści audiowizualnych towarzyszących materiałom redakcyjnym w prasie drukowanej – będziemy o nich informować.

 

 

Tap2C w swoich założeniach pełni rolę pomostu pomiędzy klasyczną wydrukowaną na papierze treścią a „nowym światem” treści wirtualnych i mobilnych. Znakiem rozpoznawczym aplikacji jest „tap” zbliżony swoim kształtem do symbolu „play”. Po zeskanowaniu za pomocą smartfona „tapa” nadrukowanego na papier, użytkownik odtworzy wszytą zawartość: film, zdjęcie (galerię zdjęć) lub plik audio.

Aplikacja Tap2C jest aplikacją mobilną (MobileApp), która wykorzystuje innowacyjną technologię rozpoznawania obrazu. Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników smartfonów. Wydawcy prasy drukowanej korzystając z aplikacji Tap2C otrzymują możliwość wzbogacenia tradycyjnych treści o treści wirtualne. Aplikacja pozwala po rozpoznaniu właściwego obrazu na obejrzenie dodatkowych, związanych z nim, umieszczonych w bazie, treści w postaci plików audio, zdjęć lub filmu.

Aktualnie aplikacja działa z systemami lOS, Android. Dostęp do niej dla użytkownika – czytelnika jest bezpłatny. Pobrać ją można z platform AppStore i GooglePlay.

Funkcjonalność dla czytelnika

Po zeskanowaniu czytnikiem aplikacji odpowiedniego znacznika „tapa” umieszczonego na wyjściowym obrazie drukowanym na papierze (np. w artykule prasowym), użytkownik może na swoim smartfonie obejrzeć film lub galerie zdjęć powiązane z danym obrazem, a także odsłuchać plik audio. W odróżnieniu od innych zbliżonych rozwiązań (QR code), założono, że pod „tapem” czytelnik zawsze znajdzie film lub ewentualnie zdjęcie. Pozwoli to wyrobić w użytkownikach szybkie skojarzenie, że „tap” to film (zdjęcie lub audio).

Funkcjonalność dla wydawcy

Rozwiązanie może być zastosowane wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba uatrakcyjnienia i podniesienia funkcjonalności klasycznych treści drukowanych poprzez dodanie treści mobilnych. Użytkownik sytemu – wydawca jest rejestrowany na platformie Tap2C, gdzie otrzymuje konto, z którego może zarządzać przygotowywaną przez siebie treścią mobilną. Korzystając z funkcji panelu może definiować obrazy, z którymi łączona będzie treść mobilna, przyłączać pliki z treścią wirtualną, a także w dowolnym czasie modyfikować te połączenia. Daje to możliwość wielokrotnego zmieniania treści wirtualnych powiązanych z określonym, oznaczonym w druku obrazem.

Zdefiniowane obrazy i przyporządkowane im linki do contentu multimedialnego utrzymywane są na serwerach Tap2C. Sama treść multimedialna z założenia przechowywana jest na serwerze wydawcy lub innym wybranym przez niego serwerze zewnętrznym. W trakcie użytkowania czytelnik chcąc uzyskać dostęp do wzbogaconych treści, za pomocą aplikacji rozpoznaje dane wydawnictwo skanując QR code, umieszczony na pierwszej stronie okładki. W ten spos6b pobiera linki (paczkę) do multimedialnej zawartości, które odczytuje w momencie zeskanowania „tapa” na poszczegó1nych treściach (np. artykułach).

Należy zaznaczyć, że identyfikując wydawnictwo (skanowanie QR code okładki) czytelnik pobiera jedynie wyjściowe obrazy i linki do treści, przez co ciężar pobieranej wiązki danych nie powoduje dużych kosztów transferu.

Ponadto wydawca ma możliwość pobierania statystyk „kliknięć” w obraz. Dzięki temu w dowolnym czasie będzie mógł sprawdzić z jakim zainteresowaniem spotkała się publikacja i ile czasu czytelnik przeznaczył na jej odtworzenie.

Tap2C może być zastosowane wszędzie tam, gdzie nadawca komunikatu drukowanego uzna, że warto go wzbogacić o treści multimedialne.  Termin szkolenia :    19/06/2013 
  Temat szkolenia :   Prezentacja systemu płatności elektronicznych Minizet
  Szkolenie dotyczy:
 

Kontynuując cykl spotkań na temat nowych technologii umożliwiających monetyzację treści Izba Wydawców Prasy zaprasza 14 lutego na spotkanie z przedstawicielami firmy Zunit.com SA, twórcami projektu Minizet.

 

Minizet to w dużym skrócie (na podst. informacji z firmy):

-         cyfrowa waluta, wydawana na podstawie regulacji Instytucji Pieniądza Elektronicznego (uprawnienia takie posiadają banki w Polsce), która umożliwia one-click-shopping za płatności w internecie oraz w fizycznych sklepach,

-         koszt przeprowadzenia dowolnej wysokości transakcji (od 0,1 grosza) jest równy 0, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii kryptografii wyeliminowane zostały koszty centrów rozliczeniowych i centralnych serwerów, przetwarzania danych i przeksięgowań,

-         transakcje odbywają się tak, jak w transakcji gotówkowej, bez udziału systemu rozliczeń (np. Visa, MasterCard), bezpośrednio pomiędzy kupującym i sprzedającym – następuje bezpośrednia wymiana e-banknotów (plików) pomiędzy stronami transakcji,

-         aby zapewnić powszechność tego rozwiązania tworzony jest tzw. ekosystem – czyli sieć wydawców e-waluty (głównie banki) oraz sieć akceptacji czyli sklepy, zarówno internetowe jak i fizyczne oraz portale z treścią. Każdy z partnerów ekosystemu osiąga realne korzyści finansowe, które wspierają aktywne promowanie rozwiązania.

 

Prezentacja systemu Minizet odbędzie się w czwartek 14 lutego o godz. 11.00, w Centrum Prasowym „Foksal” (Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5).

Udział w prezentacji jest bezpłatny, prosimy jednak o potwierdzenie obecności.  Termin szkolenia :    31/01/2013 
  Temat szkolenia :   SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY
  Szkolenie dotyczy:
 

Izba Wydawców Prasy organizuje w dniu 12 lutego 2013 r. doroczne spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej — od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców. Kancelaria MDDP przygotowuje także biuletyny podatkowe, które Izba przesyła również wydawcom prasy. Zajęcia poprowadzą mec. Janina Fornalik oraz mec. Tomasz Michalik.

Program szkolenia:

1) Zmiany w podatku VAT i CIT od 1.1.2013 r. wynikające z III Ustawy Deregulacyjnej

 • modyfikacja zasad stosowania przez wierzyciela "ulgi na złe długi w VAT"
 • konsekwencje w podatku VAT braku zapłaty faktury przez dłużnika
 • brak zapłaty na rzecz kontrahenta jako przesłanka do wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów
 • zmiany w zakresie opodatkowania leasingu na gruncie CIT
 • modyfikacja zasad stosowania metody kasowej u "małych podatników"

2) Zmiany w rozporządzeniach do ustawy o VAT od 1.1.2013 r.

 • zmiana zasad w zakresie fakturowania
 • elementy faktur
 • faktury zbiorcze
 • faktury uproszczone
 • faktury elektroniczne
 • przechowywanie faktur

3) Zmiany w ustawie o VAT od 1.4.2013 r.

 • nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług
 • transakcje z podmiotami zagranicznymi
 • zwolnienie dla towarów używanych
 • zwolnienie dostawy terenów budowlanych
 • zwolnienie dla usług pocztowych
 • zmiany dotyczące kalkulacji proporcji sprzedaży

4) Zmiany w ustawie o VAT od 1.1.2014 r.

 • zmiana zasad powstania obowiązku podatkowego
 • wprowadzenie możliwości rozliczania dostaw towarów o charakterze ciągłym
 • określanie podstawy opodatkowania
 • zwrot kosztów poza VAT
 • potwierdzenie odbioru faktur korygujących
 • nowe zasady odliczania VAT naliczonego
 • wystawianie faktur VAT po nowelizacji przepisów
 • zmiana zasad wystawiania faktur elektronicznych

5) Pozostałe zgłoszone zagadnienia

Termin i miejsce

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w Centrum Prasowym „Foksal”, ul. Foksal 3/5 w dniu 12 lutego 2013 r., w godzinach 10-16 (w tym przerwa na posiłek).

Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje więc kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2013 r. do biura IWP emailem (sekretariat@iwp.pl) oraz faksem (22 827-87-18) lub pocztą na adres Izby Wydawców Prasy: ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa, tel. 22 / 828-59-30.

Uczestników szkolenia prosimy o nadsyłanie do Izby pytań pod adresem prowadzącego i zgłaszanie problemów do omówienia na spotkaniu.


Formularz zgłoszenia na szkolenie  Termin szkolenia :    18/12/2012 
  Temat szkolenia :   Konferencja "E-publikacje. Jak zarabiać na czytaniu" - 26 lipca 2012 r.
  Szkolenie dotyczy:
 

Portal Gazeta.pl i Publio zapraszają 26 lipca na XXI seminarium z cyklu „Rewolucja w komunikacji”:

E-publikacje. Jak zarabiać na czytaniu.

Celem konferencji będzie prezentacja przemian zachodzących na rynku wydawniczym w zakresie tworzenia, a także dystrybucji cyfrowych książek oraz czasopism. W trakcie konferencji poruszone będą tematy dotyczące nowych modeli biznesowych, zmian w sposobie konsumpcji oraz monetyzacji treści następujących w wyniku pojawienia się e-booków, e-wydań oraz audiobooków.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firm/serwisów takich jak Audioteka, Booklikes.com, Nexto.pl, Optizen Labs, Proseedmag, Publio.pl, Swiatczytnikow.pl, Wolters Kluwer.

Spotkanie poprowadzi Michał Kreczmar.

Więcej na: www.rewolucjawkomunikacji.pl

 

Konferencja odbędzie się 26 lipca

w godz. 10.00–14.00

siedziba Agory

ul. Czerska 8/10, Warszawa.

 

Zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszenie są o rejestrację: konferencje_internet@agora.pl

Z powodu ograniczonej liczby miejsc organizatorzy zastrzegają wejście na konferencję po otrzymaniu przez uczestników mailowego potwierdzenia zgłoszenia po uprzedniej rejestracji.

   Termin szkolenia :    18/07/2012 
  Temat szkolenia :   Cyfrowa strategia rozwoju magazynów branżowych - seminarium IWP
  Szkolenie dotyczy:
 

Izba Wydawców Prasy zaprasza do udziału w seminarium „Cyfrowa strategia rozwoju magazynów branżowych” prowadzonego przez eksperta światowej organizacji wydawców prasy WAN/IFRA Griga Davidovitza.

 

Seminarium organizujemy w Warszawie 2 czerwca 2012 roku w godzinach 10.00 – 20.00 w sali multimedialnej gościnnej redakcji tygodnika „Polityka”. Seminarium będzie prowadzone po angielsku i tłumaczone symultanicznie na język polski. Z powodów technicznych (tłumaczenie) liczba miejsc na seminarium jest ograniczona; na zgłoszenia czekamy do 22 maja.

Program, szczegóły organizacyjne i więcej informacji o zaproszonym ekspercie na stronie www.szkolenia.iwp.pl

 

Na seminarium zapraszamy wydawców prasy branżowej, a także ogólnopolskiej prasy informacyjnej, lokalnych tygodników i magazynów, zainteresowanych rozwojem aktywności internetowej. Liczymy na udział przedsiębiorców, menadżerów i redaktorów – każdego zainteresowanego rozwojem branży medialnej.

 

Nasz ekspert jest wykładowcą/speakerem na międzynarodowych konferencjach wydawców prasy, gdzie prezentuje możliwości skutecznego wykorzystania potencjału sieci do zwiększania czytelnictwa i efektywności biznesowej przedsiębiorstw medialnych.

 

Dziesięciogodzinne seminarium pozwoli lepiej dostrzec potencjał ekonomiczny i komunikacyjny tkwiący w posiadanych serwisach internetowych, działaniach społecznościowych i dziennikarstwie obywatelskim. Ułatwi ocenę walorów dotychczasowych rozwiązań i pomoże znaleźć kierunki rozwoju.

 

Seminarium z udziałem Griga Davidovitza jest przygotowane z myślą o prasie branżowej a program jest konsultowany z przedstawicielami wydawców tego segmentu mediów, jednak poruszane zagadnienia dotyczą w równym stopniu innych publikacji sieciowych. Całego rynku nowych mediów.

 

Seminarium zainauguruje cykl szkoleń dotyczących wyzwań rynku prasowego adresowanych do sektora magazynów branżowych. Jak wszystkie szkolenia IWP będzie to program otwarty dla wszystkich mediów tradycyjnych i cyfrowych.

 

Koszt udziału w seminarium to 935 złotych dla osób z wydawnictw będących członkami IWP oraz 985 zł dla pozostałych.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej www.szkolenia.iwp.pl oraz poniżej.


 Formularz zgłoszenia na szkolenie

   Termin szkolenia :    07/05/2012 
  Temat szkolenia :   Konsultacje podatkowe dla wydawców - 9 lutego 2012 r.
  Szkolenie dotyczy:
 

Doroczne spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT odbyło się w tym roku 9 lutego.
Szkolenie prowadzili pp. Marta Szafarowska i Tomasz Michalik z kancelarii prawnej MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej — od wielu lat współpracuje z IWP i opracowała wiele analiz podatkowych na użytek wydawców. Kancelaria MDDP przygotowuje także biuletyny podatkowe, które Izba przesyła również wydawcom prasy.
W trakcie szkolenia omawiano następujące tematy: zmiany w podatkach (CIT i VAT) w 2012 roku, praktyczne aspekty zmian w zakresie VAT, które weszły w życie w ciągu 2011 roku, faktury elektroniczne — sytuacja bieżąca, planowane zmiany, szeroko rozumiana działalność reklamowo-marketingowa a VAT w świetle zmian przepisów i najnow¬szego orzecznictwa, wybrane zagadnienia do omówienia: sprzedaż prasy z dodatkami — świadczenia złożone czy odrębne, przekazanie towarów w ramach konkursów etc., aspekty VAT-owskie wydawnictw elektronicznych. Na koniec, jak zwykle prowadzący szkolenie odpowiadali na pytania uczestników. Udział w szkoleniu wzięło pięćdziesiąt osób z kilkunastu wydawnictw.  Termin szkolenia :    09/02/2012 
  Temat szkolenia :   Podyplomowe studia finansowe dla dziennikarzy
  Szkolenie dotyczy:
 

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Narodowy Bank Polski zapraszają w roku akademickim 2011/2012 na PODYPLOMOWE ROCZNE STUDIUM SYSTEMU FINANSOWEGO I POLITYKI MONETARNEJ dla dziennikarzy.

Rekrutacja: od 12 września do 14 października 2011 r. Zajęcia w weekendy w siedzibie NBP – Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

Wybitni wykładowcy: naukowcy i eksperci.

Odpłatność za studia 1000 zł.

 

Szczegółowe informacje: tel. 22 657 27 90

bankowosc@inepan.waw.pl

www.inepan.waw.pl (zakładka studia podyplomowe)


Plakat informacyjny do pobrania  Termin szkolenia :    09/09/2011 
  Temat szkolenia :   Światowy Tydzień Gazet - Wiedeń, październik 2011
  Szkolenie dotyczy:
 

W dniach 12-15 października odbędzie się w Wiedniu osiemnaste już World Editors Forum, organizowane przez WAN-IFRA. Tematem konferencji w roku 2011 są. nowe technologie i narzędzia w działalności prasowej. Forum będzie częścią Światowego Tygodnia Gazet (World Newspaper Week), w ramach którego odbędą się także kolejne targi IFRA Expo oraz 63 Kongres Wydawców Gazet.
Dokładniejsze informacje o programie Światowego Tygodnia Gazet oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w internecie pod adresem http://www.worldnewspaperweek.org/

   Termin szkolenia :    02/08/2011 
  Temat szkolenia :   Program warsztatów Akademii Prasy Lokalnej + dobiegł końca
  Szkolenie dotyczy:
 

Rozpoczęty przed rokiem program szkoleń Akademii Prasy Lokalnej + dobiegł końca.
W dniach 8-9 lipca w Warszawie odbyły się ostatnie warsztaty APL+. Zajęcia nt. „Fotografia dziennikarska i fotoedycja prasowa” prowadził jeden z najbardziej doświadczonych polskich fotoreporterów Piotr Bławicki.

   Termin szkolenia :    02/08/2011 
  Temat szkolenia :   Akademia Prasy Lokalnej + dobiega końca
  Szkolenie dotyczy:
 

Rozpoczęty przed rokiem program szkoleń Akademii Prasy Lokalnej + zbliża się do końca – pozostały już tylko dwa szkolenia, po jednym w lipcu i sierpniu. W czerwcu odbyły się trzy seminaria: Dobre rzemiosło dziennikarskie i Redagowanie witryny internetowej – w Warszawie, a „Tworzenie atrakcyjnej wizualizacji treści prasowych” – w Krakowie.

W dniach 8-9 lipca w Warszawie odbędą się warsztaty „Fotografia dziennikarska i fotoedycja prasowa” a 5-6 sierpnia ostatnie szkolenie Akademii –„Zarządzanie wydaniem i organizacja pracy zespołu redakcyjnego”.

Akademia Prasy Lokalnej + to program Izby Wydawców Prasy, którego celem jest poprawa jakości prasy lokalnej we wszystkich aspektach: dziennikarskim, redaktorskim, graficznym, marketingowym, finansowym i etycznym. Trenerzy APL+ to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w dzien­nikarstwie prasowym, a prowadzone przez nich seminaria łączą interesującą dawkę najnowszej wiedzy na temat trendów rozwoju prasy z zajęciami stricte praktycznymi. Seminaria Akademii są dofinansowywane przez PARP z funduszy unijnych Działający pod adresem www.aplszkolenia.pl serwis internetowy Akademii zawiera opisy programów seminariów, relacje z zajęć, a także artykuły dotyczące rynku prasowego (zwłaszcza prasy lokalnej), a także porady dla dziennikarzy, ciekawostki i materiały edukacyjne.  Termin szkolenia :    03/07/2011 

Poprzednia  [1 Następna