Spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z zarządem IWP w sprawie projektu ustawy o opłatach od reklam

Spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z zarządem IWP w sprawie projektu ustawy o opłatach od reklam

W środę 17 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z zarządem Izby Wydawców Prasy. Konsultacje IWP z premierem Gowinem odbyły się z jego inicjatywy i dotyczyły wypracowania stanowiska kierowanego przez niego resortu w kwestii rządowej propozycji podatku od reklamy, czyli projektu ustawy „o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”. Podczas spotkania premier przypomniał o stanowisku wydanym przez zarząd partii Porozumienie, w którym stwierdzono, iż partia nie poprze wspomnianego projektu.

Członkowie Zarządu IWP przedstawili główne argumenty wyrażone w stanowisku Izby do przedstawionego projektu i opowiedzieli się za wycofaniem projektu regulacji. Stanowisko Izby, które zostało złożone w ramach ogłoszonych przez rząd prekonsultacji, zostało także przesłane do premiera Gowina.

Podsumowując spotkanie zgodzono się w trybie roboczym, że projekt ustawy o opłatach od reklam nie powinien być uchwalony, należy zaś dążyć do wyrównania obciążeń podatkowych podmiotów działających na polskim rynku mediów. Dla realizacji tego konieczne jest jak najszybsze implementowanie w Polsce dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE 2019/790) oraz wprowadzenie w Polsce i całej UE tzw. podatku cyfrowego obejmującego swoim zakresem wielkie koncerny technologiczne, które generując w Polsce znaczne przychody nie płacą tu odpowiednich podatków. Niezbędne jest energiczne zaangażowanie się rządu polskiego w prowadzone w tym kierunku prace na szczeblu europejskim.

Przedstawiciele IWP zaproponowali wsparcie państwa w pracach nad opodatkowaniem gigantów cyfrowych w imię równości podatkowej. Premier Gowin podkreślił na koniec, że w sprawach, które były omawiane na spotkaniu, będzie prowadził dalsze konsultacje.