header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media


>>Polski rynek prasy w liczbach...

  Badania polskiego rynku prasy
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Najwięksi pod względem nakładów wydawcy czasopism w roku 2012
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Struktura kolportażu czasopism w latach 2008-2012
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Nakłady gazet w latach 2005-2012
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Czasopisma o najwyższych nakładach w wybranych kategoriach (rok 2012)
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: LICZBA TYTUŁÓW GAZET W LATACH 2005-2012
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Czasopisma o najwyższych nakładach w wybranych kategoriach (rok 2010)
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Liczba tytułów czasopism w latach 2006-2010 i najwięksi wydawcy w roku 2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Struktura kolportażu czasopism w latach 2006-2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Typy sprzedaży gazet płatnych w latach 2005-2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Nakłady gazet w latach 2005-2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Najwięksi wydawcy gazet w roku 2009 i 2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Liczba tytułów gazet w latach 2005-2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Sprzedaż gazet w latach 2005-2009
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Zasięg i struktura czytelnictwa gazet, konsumpcja mediów w latach 2006-2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Gospodarka i rynek gazet w Polsce w roku 2009 - wydarzenia i tendencje
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama
Opracowanie: Wydatki reklamowe w mediach w latach 2005-2010
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Liczba tytułów i najwięksi wydawcy czasopism w roku 2008
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Trendy na polskim rynku prasowym - w latach 2000-2006
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Gospodarka polska i rynek dziernników w roku 2006 - wydarzenia i tendencje
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Nakłady, sprzedaż i typy sprzedaży gazet w latach 2002-2006
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Lizba tytułów gazet w latach 2002-2006
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Zasięg i czytelnictwo gazet, konsumpcja mediów w latach 2004-2006
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Czasopisma
Opracowanie: Czasopisma w 2006 r. - liczba tytułów, czytelnictwo, najwięksi wydawcy
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama
Opracowanie: Wydatki na reklamę w mediach w latach 2004-2006
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Prasa
Opracowanie: Gospodarka polska i rynek dzienników w roku 2005 - wydarzenia i tendencje
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Reklama
Opracowanie: Wydatki reklamowe w mediach w latach 2004-2005
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: 10 największych gazet i 10 największych wydawców w roku 2005
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: 10 największych gazet i 10 największych wydawców w roku 2004
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Nakłady, sprzedaż, typy gazet w latach 2004-2005
Szczegóły: +zobacz opracowanie
Segment rynku: Dzienniki
Opracowanie: Liczba tytułów w latach 2004-2005
Szczegóły: +zobacz opracowanie
 1  Następny