Prezes Agory Bartosz Hojka w Radzie Nadzorczej WAN-IFRA

Prezes Agory Bartosz Hojka w Radzie Nadzorczej WAN-IFRA

Bartosz Hojka, prezes Agory dołączył do składu Rady Nadzorczej World Association of News Publishers (WAN-IFRA), jednego z największych na świecie stowarzyszeń medialnych. B. Hojka jest członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy, a sama Izba współpracuje z WAN-IFRA. Prezes Agory został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne do grona Rady Nadzorczej WAN-IFRA w grudniu 2021 r. Dołączył do niej na dwuletnią kadencję.

Jako reprezentant spółki w czasie dwuletniej kadencji w radzie będzie wspierać organizację WAN-IFRA w realizacji najważniejszych obecnie projektów na rzecz wolności prasy i niezależności dziennikarskiej, zrównoważonego rozwoju mediów oraz wprowadzania dalszych innowacji w branży medialnej.

World Association of News Publishers, czyli WAN-IFRA, to globalna organizacja non profit, której misją jest ochrona praw dziennikarzy i wydawców na całym świecie, a także zapewnienie członkom niezbędnej wiedzy i rozwiązań pozwalających im wprowadzać innowacje oraz prosperować w cyfrowym świecie.

Więcej informacji o WAN-IFRA https://wan-ifra.org/about-us/