header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Organizacje ze świata o pokrewnym profilu działalności do IWP

Organizacje w Europie

  Nazwa organizacji :
  EMMA - European Magazine Media Association
  Opis:
  Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Czasopism i Mediów (d. FAEP)
 
  www:   www.magazinemedia.eu
  E-mail:   info@magazinemedia.eu

  
   
  Nazwa organizacji :
  ENPA - European Newspaper Publishers' Association
  Opis:
  Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet

  Biuletyn ENPA
  www:   www.enpa.be
  E-mail:   enpa@enpa.be

  
   
  Nazwa organizacji :
  ESOMAR - European Society for Opinion and Marketing Research
  Opis:
  Europejskie Towarzystwo Badania Opinii i Rynku
 
  www:   www.esomar.org
  E-mail:   email@esomar.org

  
   

Organizacje na świecie

  Nazwa organizacji :
  FIPP - International Federation of the Periodical Press
  Opis:
  Międzynarodowa Federacja Prasy Periodycznej
 
  www:   www.fipp.com
  E-mail:   info@fipp.com

  
   
  Nazwa organizacji :
  IFRA
  Opis:
  IFRA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Mediów i Gazet Codziennych
 
  www:   www.ifra.com
  E-mail:   info@ifra.com

  
   
  Nazwa organizacji :
  INMA - The International Newspaper Marketing Association
  Opis:
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Marketingu Gazet Codziennych
 
  www:   www.inma.org
  E-mail:   inma@inma.org

  
   
  Nazwa organizacji :
  IPI- International Press Institute
  Opis:
  International Press Institute (IPI) powstało w 1950 roku jako organizacja, której misją była walka o wolność prasy i o poprawę standardów i praktyk dziennikarskich. Obecnie jej aktywność nie dotyczy tylko prasy, ale wszystkich mediów i skupia się głównie na sprawach związanych z wolnością słowa, rozwojem demokracji, a także tworzeniem standardów bezpieczeństwa dla dziennikarzy pracujących w trudnych rejonach świata. IPI, z siedzibą w Wiedniu, skupia 2200 członków ze 115 krajów; są to głównie redaktorzy naczelni, wybitni dziennikarze, wydawcy oraz przedstawiciele mediów. Najważniejszym forum IPI są doroczne Kongresy organizowane w różnych krajach. Uczestniczą w nich nie tylko zrzeszeni członkowie, ale również zaproszeni goście: członkowie rządów, przedstawiciele krajowych i międzynarodowych organizacji medialnych, intelektualiści.
 
  www:   www.freemedia.at
  E-mail:   ipi@freemedia.at

  
   
  Nazwa organizacji :
  WAN - World Association of Newspapers
  Opis:
  Światowe Stowarzyszenie Wydawców Gazet

  Projekt ACAP
  www:   www.wan-press.org
  E-mail:   contact_us@wan.asso.fr