header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Organizacje w Polsce o pokrewnym profilu działalności do IWP

Organizacje w Polsce

  Nazwa organizacji :
  Centrum Monitoringu Wolności Prasy
  Opis:
  Agenda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - ośrodek monitorujący przestrzeganie w prasie i mediach elektronicznych wolności słowa oraz swobód dziennikarskich w docieraniu do źródeł informacji.
  www:   www.freepress.org.pl
  E-mail:   cmwp@ikp.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Polska Izba Druku
  Opis:
  Istniejąca od 1992 organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
  www:   www.izbadruku.org.pl
  E-mail:   izbadruku@izbadruku.org.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Polska Izba Książki
  Opis:
  Założona w 1990 roku izba samorządu gospodarczego zrzeszająca przedsiębiorstwa wydawnicze i księgarskie oraz hurtownie książek (obecnie ok.250 członków).
  www:   www.pik.org.pl
  E-mail:   biuro@pik.org.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o.
  Opis:
  Spółka wydawców prasy organizująca od 1998 r. standardowe badania czytelnictwa prasy, uznane przez wydawców, agencje reklamowe i reklamodawców za podstawę planowania kampanii reklamowych w prasie.
  www:   www.pbc.pl
  E-mail:   biuro@pbc.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
  Opis:
  Organizacja zrzeszająca członków indywidualnych oraz członków wspierających (wydawnictwa).
  www:   
  E-mail:   ptwk@wp.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
  Opis:
  Organizacja skupiająca ponad 50 wydawców lokalnej prasy.
  www:   www.gazetylokalne.pl
  E-mail:   sgl@gazetyloklne.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  Opis:
  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (d. Stowarzyszenie Agencji Reklamowych) założone zostało w 1997 roku. SAR posiada licencję na prowadzenie konkursu EFFIE w naszym kraju (jeden z najważniejszych w świecie konkursów efektywności reklamy). SAR zrzesza obecnie ponad 70 podmiotów: agencje reklamowe, agencje brand designu, agencje interaktywne oraz kilkanaście domów mediowych.
  www:   www.sar.org.pl
  E-mail:   office@sar.org.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Stowarzyszenie Polskich Mediów
  Opis:
  Stowarzyszenie osób fizycznych: redaktorów, wydawców mediów regionalnych i lokalnych.
  www:   www.prasalokalna.org
  E-mail:   wawa@s-p-m.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Stowarzyszenie Prasy Firmowej
  Opis:
  Organizacja wydawców pism typu "custom publishing", stawiająca sobie za cel kształtowanie i upowszechnianie wysokich norm i standardów jakościowych działalności wydawniczej oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wydawców prasy firmowej, mass mediów, twórców z branży wydawniczej oraz klientów. SPF jest członkiem International Customer Publishing Forum (ICPF).
  www:   www.stowarzyszenieprasyfirmowej.pl
  E-mail:   biuro@stowarzyszenieprasyfirmowej.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
  Opis:
  Najstarsze stowarzyszenie mediów lokalnych w Polsce, działa od 1992 r. Zrzesza osoby fizyczne (wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej i inne osoby akceptujące cele statutowe SPL) oraz osoby prawne (członków wspierających).
  www:   www.spl.top.pl
  E-mail:   spl@top.pl

  
   
  Nazwa organizacji :
  Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
  Opis:
  Organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców, zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem informacji o wysokości nakładu i dystrybucji prasy.
  www:   www.zkdp.pl
  E-mail:   zkdp@zkdp.pl