header
  Informacje o Izbie
  Wydawcy w Izbie
  Polski rynek prasowy
  Aktualności
  Szkolenia
  Regulacje prawne
  Dokumenty IWP
  Kodeks Wydawców
  Biuletyn
  Biuletyn Europejski IWP
  Kolporterzy
  Organizacje w Polsce
  Organizacje międzynarodowe
  Kontakt
  Warto przeczytać

footer
 
 
   
   
  © IWP 2003
born in
IC Media
>>Materiały związane z Kodeksem Wydawców
<<wróć do listy artykułów

  KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWCÓW PRASY - dokumenty/21/01/2006  


Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IWP w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks rozesłano do wszystkich wydawców-członków Izby wraz z listem przewodnim, informacją o Kodeksie oraz Statutem IWP ze zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie, a także nowym regulaminem Sądu Koleżeńskiego Izby, dostosowanym do wymagań Kodeksu Wydawców. Wydawcy otrzymali także pliki graficzne z logo Kodeksu Wydawców - do umieszczenia w stopce wydawanych tytułów na znak stosowania postanowień Kodeksu.
Poniżej do pobrania wymienione dokumenty oraz plik poglądowy z logo Kodeksu Wydawców.

 Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy

 Code of Good Practice for press Publishers

 list przewodni ws. Kodeksu Wydawców

informacja o Kodeksie Wydawców

Statut IWP uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.11.2005 r.
Regulamin Sądu Koleżeńskiego
formularz wniosku o zwolnienie z niektórych postanowień Kodeksu Wydawców

 logo Kodeksu Wydawców - .pdf
logo Kodeksu Wydawców - .jpg

 
Generated with CodeCharge Studio