Robert Azembski w serwisie SDP.pl o zjawisku podkradania tekstów

– Kopiowanie cudzych treści to wciąż poważny problem w polskich mediach. I chociaż ostatnio wydawcom udaje się ograniczyć ten proceder, to bez zmian w prawie nie ma mowy o wygraniu walki z piratami – napisał w serwisie SDP.pl Robert Azembski.

Azembski to dziennikarz i redaktor publikujący w „Rzeczpospolitej”, w branżowych pismach adresowanych do banków spółdzielczych – w serwisie BS.NET.pl oraz więcej ...