Wydatki reklamowe w mediach w latach 2004-2005

REKLAMA w latach 2004-2005

WYDATKI, PRZYCHODY, WIODĄCE KATEGORIE I REKLAMODAWCY

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2005 I 2006)

 

Wydatki reklamowe (brutto) w poszczególnych mediach

(waluta krajowa, ceny bieżące)

  2004 2005
Prasa 3 830 823 536 4 189 002 081
         Gazety 2 129 937 886 2 182 więcej ...

Gospodarka polska i rynek dzienników w roku 2005 – wydarzenia i tendencje

Informacja dotycząca polskiej gospodarki w 2005 roku (z opracowania dla WAN)

 

Rok 2005 można określić mianem przeciętnego dla polskiej gospodarki. Wzrost gospodarczy i zagraniczne inwestycje z jednej strony, a w dalszym ciągu wysokie bezrobocie i coraz większa liczba aktywnych Polaków, szukających swojego miejsca poza granicami kraju z drugiej, nie pozwalają jednoznacznie więcej ...

Wydatki na reklamę w mediach w latach 2004-2006

Wydatki na reklamę w mediach w latach 2003-2006 (w zł, dane brutto)

 

  2003 2004 2005 2006
Media ogółem 10.766.489.199 12.545.641.572 13.171.375.978 15.673.474.461
Czasopisma 1.565.190.868 1.881.184.294 2.174.364.318 2.376.467.113
Internet b.d. b.d. 140.000.000 228.500.000
Telewizja 6.612.539.859 6.885.404.202 6.400.844.870 7.838.400.486
Gazety 1.575.178.747 1.953.637.702 2.252.138.716 2.496.236.174
Radio 914.559.049 1.079.261.063 1.233.302.029 1.461.842.184
Reklama zewnętrzna (outdoor) b.d. 617.900.000 795.000.000 1.056.000.000
Kina 99.020.676 128.254.311 175.726.045 więcej ...

Czasopisma w 2006 r. – liczba tytułów, czytelnictwo, najwięksi wydawcy

LICZBA TYTUŁÓW CZASOPISM KONSUMENCKICH (nie-branżowych)

2004 2005 2006
1609 1640 1760

Źródło: na podst. informacji OBP UJ

 

CZYTELNICTWO CZASOPISM w roku 2006

  Odbiorcy ogółem Czasopisma dla kobiet TV-guide Czasopisma o profilu ogólnym Czasopisma dla odbiorców o konkretnych zainteresowaniach
Wszyscy dorośli (ponad 18 lat) % 76,6 48,3 40,5 60,4 33,6
Mężczyźni % 70,3 27,8 39,1 47,2 35,0 więcej ...

Zasięg i czytelnictwo gazet, konsumpcja mediów w latach 2004-2006

ZASIĘG, CZYTELNICTWO GAZET I KONSUMPCJA MEDIÓW w latach 2004-2006

 

Zasięg gazet (%)

  2004 2005 2006
Wszyscy dorośli 35,30 % 34,59 65,72
Mężczyźni 38,12 % 36,74 69,40
Kobiety 31,44 % 31,21 61,04
Członek gospodarstwa domowego, który najczęściej zajmuje się robieniem zakupów 36,46 % 36,14 64,46
Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, dzienniki krajowe i regionalne (46 płatnych, 3 bezpłatne), wskaźnik czytelnictwo więcej ...

Liczba tytułów gazet w latach 2002-2006

LICZBA TYTUŁÓW GAZET WYDAWANYCH W LATACH 2002-2006

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2007)

*          Gazety publikowane co najmniej 4 razy w tyg.

**            Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem publikowanych tylko w więcej ...

Nakłady, sprzedaż i typy sprzedaży gazet w latach 2002-2006

NAKŁAD, SPRZEDAŻ, TYP SPRZEDAŻY GAZET, w latach 2002-2006

(na podstawie danych IWP dla WAN – World Press Trends)

 

NAKŁADY

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej

(za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące więcej ...

Trendy na polskim rynku prasowym – w latach 2000-2006

Trendy na polskim rynku prasowym

Polski rynek prasowy w statystyce – na podstawie danych wydawniczo-kolportażowych

 

Opracowanie: Stanisław Nowicki (Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego), referat przygotowany na zlecenie IWP na XI Kongres Mediów i Marketingu w Poznaniu, na podstawie danych IWP, ZKDP, PBC, GUS i własnych.

 Trendy na polskim rynku prasowym

 Trendy na polskim rynku prasowym – Aneks – Tabele

 

Liczba tytułów i najwięksi wydawcy czasopism w roku 2008

Liczba tytułów czasopism konsumenckich (niebranżowych)

W nawiasie liczba tytułów zgłoszonych do kontroli ZKDP

  2007 2008
Ogółem 1826 1840 (328)
Płatne   1767 (276)
Bezpłatne   73 (52)

Źródło: OBP UJ

 

10 największych według nakładów wydawców czasopism

Wydawnictwo Nakład globalny w 2008 r.
Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. 478 156 525
Teleprogram sp. z o.o. 87 379 906 więcej ...

Gospodarka i rynek gazet w Polsce w roku 2009 – wydarzenia i tendencje

Komentarz nt. polskiej gospodarki w 2009 roku (z opracowania dla WAN)

W 2009 r. Polska – jako jedyny kraj w Unii Europejskiej – osiągnęła wzrost realnego PKB o 1,8 proc. Polska bywała przedstawiana na mapie Europy jako jedyna „zielona wyspa”, którą ominął kryzys. Wzrost PKB w tym samym czasie, kiedy wszystkie pozostałe kraje Unii pogrążone były w recesji, to bez więcej ...

Zasięg i struktura czytelnictwa gazet, konsumpcja mediów w latach 2006-2010

ZASIĘG, CZYTELNICTWO I KONSUMPCJA MEDIÓW w latach 2006-2010

 

Zasięg gazet (%)

  2006 2007 2008 2009 2010
Wszyscy dorośli 65.72 62,01 57,81 55,33 52,00
Mężczyźni 69,40 65,25 61,08 58,97 55,51
Kobiety 61.04 57,87 53,49 50,88 47,6
Członek gospodarstwa domowego, który najczęściej zajmuje się robieniem zakupów 64,46 60,64 56,06 54,20 50,99
  Źródło: PBC I-XII.2010, CCS (Czytelnictwo Cyklu więcej ...

Sprzedaż gazet w latach 2005-2009

Ogólna liczba egzemplarzy gazet sprzedana lub dystrybuowanaa rocznie

Łącznie z płatnymi egzemplarzami (sprzedanymi) i darmowymi egzemplarzami (rozprowadzonymi)

 

Całkowita roczna sprzedaż/dystrybucja (w milionach egzempalrzy) Total annual sales/distribution (millions of copies) 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana (%)
2009/2005 2009/2008
A. Wszystkie dzienniki* (płatne+bezpłatne) 971,063 1014,609 944,118 900,853 814,106 -16,2 -9,6
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(krajowe/regionalne/lokalne) 807,033 818,022 821,742 778,029 więcej ...

Liczba tytułów gazet w latach 2005-2010

LICZBA TYTUŁÓW GAZET W LATACH 2005-2010

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana (%)
2010/2006 2010/2009
Wszystkie gazety #(A+B+C=dzienniki+niedzienniki+niedzielne) więcej ...

Najwięksi wydawcy gazet w roku 2009 i 2010

NAJWIĘKSI WYDAWCY GAZET W 2010 R

   

Wydawca

Nakład ogółem (000)
1 Agora 237 949
2 Ringier Axel Springer Polska 215 157
3 Grupa Polskapresse 159 845
4 Grupa Media Regionalne 101 749
5 Murator 97 055
6 Presspublica 67 762
7 SPES 36 600
8 Infor Biznes 36 077
9 Express Media 18 356
10 Wydawnictwo Jagiellonia 16 więcej ...

Nakłady gazet w latach 2005-2010

Nakłady gazet w latach 2005-2010

* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.

** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).

*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.

Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana (%) więcej ...

Typy sprzedaży gazet płatnych w latach 2005-2010

TYP [FORMY] SPRZEDAŻY [ROZPOWSZECHNIANIA] PISMA [GAZET, DZIENNIKÓW PŁATNYCH](%)

.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sprzedaż egzemplarzowa 81.7 78.4 78.241 75,634 74,494 74,187

Prenumerata (domowa i pocztowa)

15.5 18.7 18.913 19,613 19,797 19,704
– domowa 2.4 (s) 5.7 (s) 6.8 (s) 7,041 (s) 7,645 (s) 8,115

– pocztowa

13.1 (s) 13.0 (s) 12.3 (s) 12.573 (s) 12,152 (s) 11,589 więcej ...

Struktura kolportażu czasopism w latach 2006-2010

Struktura kolportażu czasopism (%) w latach 2006–2010

 

  2006 2007 2008 2009 2010
sprzedaż detaliczna 97,1 97,1 79,67 78,14 76,12
prenumerata 2,86 2,2 2,14 1,98 1,88
egzemplarze bezpłatne     18,19 19,88 22,00

 

Źródło: [dla 2010] Press-Service Monitoring Mediów na podstawie danych ZKDP

(uwaga: dane o strukturze dystrybucji tylko dla tytułów kontrolowanych przez ZKDP).

Liczba tytułów czasopism w latach 2006-2010 i najwięksi wydawcy w roku 2010

Liczba tytułów czasopism konsumenckich (bez B2B) – stan na 31 grudnia 2010

  2006 2007 2008 2009 2010
ogółem 1760 1826 1840 1914 1983 (342)
płatne     1767 1830 1891 (289)
darmowe     73 84 92 (53)

Źródło: [dla 2010] Press-Service Monitoring Mediów – dane szacunkowe (w nawiasach liczba wydawców-członków ZKDP)

 

Najwięksi wydawcy czasopism konsumenckich według globalnych więcej ...