Ogólna informacja o sytuacji na polskim rynku prasowym w roku 2002

Ogólna informacja o sytuacji na polskim rynku prasowym w roku 2002

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2003)

Rok 2002 był dla polskiej gospodarki zdecydowanie najtrudniejszy od rozpoczęcia przemian ustrojowych przed 13 laty. Stagnacja gospodarcza pogłębiła się, a szybkie nadejście trwałego ożywienia stoi nadal pod znakiem zapytania. Nie doszło niestety do restrukturyzacji finansów państwa. więcej ...

Trendy prasy periodycznej w roku 2002

Trendy prasy periodycznej w Polsce w roku 2002

 

 

W działalności wydawniczej odczuliśmy wpływ wzrostu stawki podatku VAT z 0 do 7%, co skutkowało wzrostem cen detalicznych prasy. Sprzedaż czasopism zmniejszyła się w roku 2001 w stosunku do wyników roku 2000 średnio o 7%, w tym sprzedaż tygodników lokalnych zmniejszyła się o więcej ...

Liczba gazet i czasopism wydawanych w latach 2000 i 2001

Gazety i czasopisma wydawane w latach 2000 i 2001
Dane wg “Rocznika statystycznego GUS”
Wyszczególnienie Gazety ukazujące się w tygodniu:
ogółem 6-4 razy 3-2 razy 1 raz i rzadziej
tytuły* 2000 r. 66 42 1 23
2001 r. 66 43 2 21
nakład w mln egz. 2000 r. 1153.3 1122.3 2.1 28.9
2001 r. 1166.6 1134.6 4.8 27.2
Wyszczególnienie Czasopisma więcej ...

Lista 10 największych dzienników w roku 2002

Lista 10 największych dzienników w Polsce – dane za rok 2002

TYTUŁ WYDAWCA Średni nakład dzienny
Rozpowszechnianie jednorazowe płatne
Czytelnictwo (CCS*)
Cena ***
1 Gazeta Wyborcza Agora S.A. 536.072 420.628 16,69 2,50/2,70
2 Super Express Media Express 406.695 299.495 12,83 1,60/2,10
3 Rzeczpospolita Presspublica 251.838 188.265 4,17 2,20/2,50
4 Dziennik Sportowy Marquard Media 138.934 89.118 3,65 1,60/1,95
5 Gazeta Prawna więcej ...

Najwięksi reklamodawcy w mediach w roku 2002 – firmy i branże

WYDATKI REKLAMOWE W PRASIE W PODZIALE NA BRANŻE
Rok 2002
Dane dla mediów monitorowanych w tym czasie przez firmę Expert Monitor
(w oparciu o ceny cennikowe netto)
Gazety
Branża Wydatki Wydatki[%]
Razem 1 056 390 328zł 100,00%
ŚRODKI TRANSPORTU 146 870 001 zł 13,90%
SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE 110 741 677 zł 10,48%
INSTYTUCJE FINANSOWE, BANKI 101 459 148 zł 9,60%
HURTOWNIE, więcej ...

Ogólna sytuacja na polskim rynku dzienników w roku 2003

Ogólna informacja o sytuacji na polskim rynku prasowym w roku 2003

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

 

W roku 2003 na krajowej scenie gospodarczej pojawiły się oznaki, że Polska wreszcie wychodzi ze stagnacji.

Najważniejsze zjawiska w 2003 r. to próba naprawy finansów państwa oraz wzrost eksportu i produkcji przemysłowej, które więcej ...

Liczba tytułów gazet w latach 2001-2003

Liczba tytułów gazet wydawanych w Polsce w latach 2001-2003

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  2001 2002 2003 2003/2002

Wszystkie gazety

74 77 70 – 9,09 %
DZIENNIKI ogółem) * 58 53 50 – 5,66 %
– ogólnokrajowe 11 12 12 0 %
– regionalne i lokalne 35 34 35 2,94 %
– bezpłatne więcej ...

Nakłady i sprzedaż gazet w roku 2003

Nakłady przeciętnych wydań gazet w roku 2003

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  2003
Gazety wszystkie (000) a 73.85
DZIENIKI (ogółem) * 79.24
– ogólnokrajowe 178.36
– regionalne / lokalne 46.67
– bezpłatne 136.75
NIE-DZIENNIKI (ogółem) ** 23.15
– ogólnokrajowe nie-dzienniki 40.08
– regionalne / lokalne nie-dzienniki 20.18
– bezpłatne nie-dzienniki
PISMA NIEDZIELNE więcej ...

Czytelnictwo dzienników w roku 2003

CZYTELNICTWO DZIENNIKÓW W ROKU 2003

 

Zasięg dzienników (%)

 

 

 

 

Zasięg dzienny

(procent populacji)

WSZYSCY DOROŚLI (wiek 18+) 31,83 %
MĘŻCZYŹNI 35,05 %
KOBIETY 27,87 %
CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ ZAJMUJE SIĘ ROBIENIEM ZAKUPÓW 33,34 %

Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa

 

 

Struktura wiekowa czytelnictwa dzienników

 

Wiek % czytelnictwa % zasięg dzienny w więcej ...

Lista 10 największych dzienników w roku 2003

10 NAJWIĘKSZYCH DZIENNIKÓW W 2003 ROKU *

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)

 

  TYTUŁ WYDAWCA Nakład

przec. wyd.

(w tys.)

Czytelnictwo (w tys.) Cena katalogowa Format **
LP  
1 Fakt Axel Springer Polska 715,1 3660 1,00 T
2 Gazeta Wyborcza Agora SA 541,7 5670 2,00 / 2,40 T
3 Super Express Media więcej ...

Przychody reklamowe w prasie w roku 2004

Przychody reklamowe w prasie w roku 2004 wg Agora Monitoring

 

  Wartość cennikowa /zł/ Udział procentowy
Dzienniki regionalne 1 027 787 070 30,78%
Dzienniki ogólnopolskie 784 426 548 23,49%
Czasopisma ogólnopolskie 1 526 949 444 45,73%

 

W stosunku do roku 2003 przychody reklamowe w dziennikach wzrosły w roku 2004 o ponad 12% a więcej ...

Czytelnictwo gazet i konsumpcja mediów w latach 2004-2005

ZASIĘG, CZYTELNICTWO I KONSUMPCJA MEDIÓW

W LATACH 2004- 2005

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2005 i 2006)

 

ZASIĘG GAZET * (%)

 

 
Zasięg dzienny 2004

(procent populacji)

Zasięg dzienny 2005
(procent populacji)
Zmiana (%)
2005/2004
WSZYSCY DOROŚLI (wiek 18+) 35,30 % 34,59 % 98,0
MĘŻCZYŹNI 38,12 % 36,74 % 96,4
KOBIETY 31,44 % 31,21% więcej ...

Liczba tytułów w latach 2004-2005

LICZBA TYTUŁÓW GAZET WYDAWANYCH W LATACH 2004-2005

(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2006)

 

  2004 2005
Wszystkie gazety (A+B+C=wszystkie dzienniki+wszystkie nie-dzienniki+wszystkie niedzielne)
60 65  

A.Wszystkie dzienniki*

(płatne + bezpłatne)

48 45  
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * 46 43  
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne 12 11  
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne 34 więcej ...

Nakłady, sprzedaż, typy gazet w latach 2004-2005

NAKŁAD, SPRZEDAŻ, TYP SPRZEDAŻY GAZET, CENY W LATACH 2004-2005

(na podstawie danych IWP dla WAN – World Press Trends 2006)

 

NAKŁAD

 

Nakład globalny (000 egzemplarzy) 2004 2005 Zmiana (%) 2005/2004
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) 1 278 144 1 321 921 103.4
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *

(według obszaru national / regional / local)

1 więcej ...