20.07.2021. Informacja o najważniejszych, dotyczących wydawców sprawach na poziomie UE

Digital Services Act

Na płaszczyźnie UE procedowany jest obecnie akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Regulacja ma stanowić nowelizację zasad, obowiązujących w uchwalonej ponad dwadzieścia lat temu dyrektywie o handlu elektronicznym (zaimplementowanej w Polsce ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Projekt aktu jest przedmiotem prac aż ośmiu komisji Parlamentu Europejskiego. Głównym problemem jest brak wyraźnego rozróżnienia treści „szkodliwych” od więcej ...

Digital Services Act i Digital Markets Act. Informacja dla Wydawców – Członków IWP

Na poziomie unijnym procedowane są dwa, kluczowe z punktu widzenia wydawców prasy (i nie tylko), rozporządzenia – Digital Services Act (rozporządzenie o usługach cyfrowych) oraz Digital Markets Act (rozporządzenie o rynkach cyfrowych). Skutki wprowadzenia tych aktów mogą się okazać tak daleko idące dla wydawców, że postanowiliśmy bardziej szczegółowo poinformować Państwa o projektach DSA i DMA więcej ...

Uchwała Zarządu IWP – Walne Zgromadzenie Izby we wrześniu

Wydawcy – Członkowie IWP
Szanowni Państwo,

informuję, iż w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, związanymi z nim obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, a także występującym wciąż potencjalnym ryzykiem dla życia i zdrowia, Zarząd Izby Wydawców Prasy, działając na podstawie art. 3a ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów więcej ...

Informacje nt. ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego i opłatach reprograficznych

4 maja br. opublikowany został projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jest to ważna – także dla nas – inicjatywa legislacyjna Ministerstwa Kultury, będąca odpowiedzią na postulaty środowisk twórczych, inicjatywa, którą w zasadzie popieramy. Z projektowaną ustawą resort kultury powiązał zmiany w niezwykle ważnych dla nas regulacjach dotyczących opłat reprograficznych. Właśnie ta ostatnie kwestia wywołała kolejną falę nieprzychylnych tym rozwiązaniom więcej ...

Spotkanie z dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

W związku z tym, iż Komisja Europejska nie zaakceptowała polskiego wniosku o zerowy VAT dla książki i prasy, przedstawiciele Izby spotkali się z dyrektorem departamentu podatku od towarów i usług, panem Pawłem Selerą. Dyrektor Selera poinformował, że ewentualne obniżenie stawek podatku VAT będzie możliwe po przyjęciu nowej dyrektywy VAT, która obecnie jest procedowana w UE. Jak poinformował dyrektor Selera, więcej ...

Spotkanie wydawców z minister Wandą Zwinogrodzką (MKDNiS)

W środę 28 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli wydawców prasy i dziennikarzy z panią Wandą Zwinogrodzką, wiceminister kultury odpowiedzialną m.in. za prace nad ustawą o artystach zawodowych. Uczestniczyli w nim prezes Repropolu Maciej Hoffman, dyrektor IWP Marek Frąckowiak i koordynator ds. UE w IWP oraz skarbnik Repropolu mec. Jacek Wojtaś, a także prezes SDP Krzysztof Skowroński. więcej ...

Grupa robocza Zarządu Izby ds. regulaminu audytu PBC

Zakończyła prace powołana przez Zarząd IWP grupa robocza ds. regulaminu audytu PBC. Celem prac grupy było wypracowanie nowych zasad i rozwiązań dotyczących m.in. wskaźników raportowanych przez wydawców do PBC, kwestii dostępów cyfrowych i form rozpowszechniania. Prace zakończyły się przygotowaniem dokumentu podsumowującego, zawierającego zapis uzgodnień i rozbieżności; dokument ten będzie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi IWP.

GTU – planowane zmiany w nowej wersji pliku JPK

W nawiązaniu do przesłanej w październiku ubiegłego roku opinii dotyczącej stosowania oznaczenia GTU_12 w nowej wersji pliku JPK z deklaracją, pragniemy poinformować, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_V7M i JPK_V7K (rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych więcej ...

Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (UC54). Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski można nadsyłać do 2 kwietnia (piątek).

Celem projektu jest rozwiązanie m.in. kwestii: regulacji dotyczących prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo, modyfikacja reguł więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Zarządu IWP z kierownictwem Ministerstwa Finansów

W dniu 17 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Izby Wydawców Prasy z kierownictwem Ministerstwa Finansów.  Resort finansów reprezentowali minister Tadeusz Kościński, wiceminister Jan Sarnowski oraz dyrektorzy kilku departamentów. Izbę reprezentowali prezes Bogusław Chrabota, członkowie Zarządu Tomasz Jażdżyński, Marcin Biegluk, Tomasz Namysł, Dominik Księski, Arkadiusz Gruchot, Maciej Hoffman, dyrektor Marek Frąckowiak, koordynator ds. UE Jacek Wojtaś oraz więcej ...

Konsultacje projektu ustawy – kodeks postępowania cywilnego

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że otrzymało pismo Ministra Sprawiedliwości (z dnia 22 lutego 2021 r.), zawierające projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego.

Nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków możliwe jest do dnia 25.03.2021 r. (czwartek) do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców lub do dnia 31 marca na adres Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt ustawy można pobrać tutaj.

Apel do premiera o rezygnację z kryterium kodu PKD w dostępie do pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, przesłała do wiadomości rzecznika apel, poparty przez 8 innych organizacji przedsiębiorców, skierowany do prezesa Rady Ministrów. Sygnatariusze apelują o jak najszybszą rezygnację z kryterium kodu PKD w dostępie do pomocy z Tarczy Antykryzysowej i powrót – wzorem zeszłego roku – do kryterium progu spadku przychodów umożliwiającego uzyskanie pomocy wielu więcej ...

16 marca debata europarlamentarzystów: Wolność mediów w Europie Środkowej

Europosłanka Anna Júlia Donáth, europosłowie Sergey Lagodinsky i Michal Šimečka we wtorek, 16 marca, będą dyskutować o zmniejszającej się wolności mediów w Europie Środkowej. Dyskusja będzie kontynuacją debaty jaka odbyła się podczas środowej sesji Parlamentu Europejskiego.

Michal Šimečka jest słowackim politykiem, dziennikarzem, naukowcem, Anna Júlia Donáth węgierską europosłanką z ramienia Ruchu Momentum, a Sergey Lagodinsky to niemiecki prawnik i polityk więcej ...

Spotkanie IWP z z przedstawicielami rządu ws. projektu ustawy o „składce z tytułu reklam”

11 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Izby z przedstawicielami rządu ws. projektu ustawy o „składce z tytułu reklam”. W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Finansów, wzięli udział: ze strony Izby prezes Bogusław Chrabota, wiceprezes Zbigniew Benbenek, członkowie zarządu Tomasz Jażdżyński i Tomasz Namysł oraz dyrektor generalny Marek Frąckowiak, natomiast stronę rządową reprezentowali:  minister finansów więcej ...

IWP informowała rząd Polski o potrzebie podjęcia działań wobec gigantów technologicznych

Australia jako pierwszy kraj przyjęła prawo, które zmusza firmy technologiczne, takie jak Facebook i Google do płacenia licencji za treści pochodzące od wydawców. Izba Wydawców Prasy już dwukrotnie przesyłała pisma do premiera Mateusza Morawieckiego i do ministra Piotra Glińskiego, informując o działaniach wydawców prasy dotyczących gigantów technologicznych.

W Australii jeśli platformy cyfrowe nie porozumieją się z wydawcami w ciągu maksimum więcej ...

MRPiT wyjaśnia Rzecznikowi MŚP zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy. Takie rozwiązanie przewiduje Tarcza Branżowa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi Rzecznikowi MŚP wyjaśniło zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Tarczy Branżowej. Dopłaty można uzyskać zarówno na pracowników na umowę o pracę, jak i na zleceniu.

Przedsiębiorca z otrzymanych 2 000 zł jako dofinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej musi odprowadzić składki po stronie pracownika i należny podatek. Przedsiębiorca powinien więcej ...

Zapraszamy na szkolenie podatkowe 17 lutego o godz. 10.00

W związku z licznymi zmianami prawno-podatkowymi, jak również w odpowiedzi na potrzeby wydawców, Izba Wydawców Prasy organizuje w środę, 17 lutego 2021 o godz. 10.00 konsultacje podatkowe, przygotowane wyłącznie dla naszych członków. Konsultacje organizujemy we współpracy z renomowaną kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z więcej ...

Komentarz podatkowy do umów licencji w kontekście PIT i ZUS

W związku z wprowadzonym od 1 stycznia br. obowiązkiem rejestrowania w ZUS umów o dzieło, Izba Wydawców Prasy zwróciła się do kancelarii MDDP z prośbą o komentarz do umowy o udzielenie licencji do przygotowanego wcześniej artykułu prasowego (umowa zawierana z publicystą). Pytanie dotyczyło skutków w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązku raportowania więcej ...