Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS: Kto nie musi tego robić?

Od 1 stycznia jest obowiązek zgłaszania umowy o dzieło do ZUS: Kto nie musi tego robić?  Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które nie mają statusu płatnika składek, nie są osobami fizycznymi. Do tego nie wszyscy zobowiązani zagrożeni są grzywną.

W numerze „Dziennika Gazety Prawnej” z 14 stycznia 2021 r. ukazał się dodatek „Ubezpieczenia i Świadczenia”, poświęcony w całości kwestii więcej ...

ZUS wyjaśnia wątpliwości wokół rejestrowania umów o dzieło

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” 11 i 12 stycznia ukazały się dwa artykuły nt. rejestrowania umów o dzieło, w których to artykułach rzecznik ZUS odnosi się do niektórych kwestii poruszonych w piśmie IWP do Zakładu.
Przypominamy, że od 1 stycznia obowiązują przepisy, które nakazują informować ZUS o umowach o dzieło. Organ rentowy prowadzi ich ewidencję. Obowiązek dotyczy płatników składek, a także więcej ...

Uwagi do procedury zgłaszania w ZUS umów o dzieło

W związku z zastrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi wprowadzonego od 1 stycznia br. obowiązku rejestrowania umów o dzieło, Izba wystosowała jeszcze w grudniu pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie otrzymano z resortu żadnej odpowiedzi, zatem 30 grudnia Izba skierowała podobne pismo bezpośrednio do ZUS.

 

ZUS szybko zareagował na pismo Izby. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż:

  1. ZUS przedstawi na więcej ...

Od 1 stycznia 2021 r. zmiany w raportowaniu umów o dzieło

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów o dzieło są zobowiązane do ich raportowania do ZUS. Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie więcej ...

Spotkanie Zarządu Izby z prezesem Orlenu i prezesem RUCH-u

W dniu 2 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Izby Wydawców Prasy. Jednym z omawianych tematów była sytuacja na rynku dystrybucji prasy po przejęciu akcji RUCH-u przez Orlen, PZU Życie i Alior Bank. Gośćmi Zarządu Izby byli prezes Orlenu Daniel Obajtek oraz prezes RUCH-u Piotr Regulski.

Prezes Daniel Obajtek zapewnił wydawców o konsekwentnym zamiarze inwestowania przez Orlen w rozwój i unowocześnianie więcej ...

Ogłoszono Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 z pulą nagród 25.000 euro

Ogłoszono Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 z łączną pulą nagród w wysokości 25.000 euro. Województwo zachodniopomorskie funduje nagrodę „Dziennikarstwo na Pograniczu” – Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2021 r.

To XXIV edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021. Ponownie polsko-niemieckie jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 25.000 euro. Prace zgłaszać można w  kategoriach: więcej ...

Warsztaty podatkowe Izby Wydawców Prasy – 9 grudnia 2020 r.

W związku z licznymi zmianami prawno-podatkowymi, wprowadzanymi obecnie oraz planowanymi na 2021 rok, jak również w odpowiedzi na potrzeby wydawców, Izba Wydawców Prasy organizuje w środę, 9 grudnia o godz. 10.00 konsultacje podatkowe, przygotowane wyłącznie dla członków. Konsultacje organizujemy we współpracy z renomowaną kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy.

Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – więcej ...

Informacja o najważniejszych, dotyczących wydawców sprawach na poziomie UE

Z punktu widzenia wydawców prasy do najważniejszych spraw obecnie procedowanych na poziomie UE należą projekt rozporządzenia ePrivacy oraz implementacja dyrektywy 2019/790/UE (prawo pokrewne – powołanie europejskiego OZZ).

Rozporządzenie ePrivacy procedowane jest już od 4 lat. Wniosek zaproponowany przez KE został bardzo szybko przepracowany w PE, który w swoim stanowisku jeszcze bardziej zaostrzył przepisy, mające istotny wpływ na prowadzone przez wydawców więcej ...

Rozpoczął się nabór do Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 2021 r.

Rozpoczął się nabór do programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 2021 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Większość ułatwień dla wnioskodawców i beneficjentów związanych z realizacją zadań w okresie pandemii zostało utrzymane także w ramach ogłoszonego naboru.

Szczegóły https://www.gov.pl/web/kultura/rozpoczal-sie-nabor-do-programow-ministra-na-2021-rok

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021.

UOKiK prowadzi postępowania ws. zaległości płatniczych

W poradniku dołączonym w dniu 30 XII 2020 r. do wydania „Dziennika Gazety Prawnej” można znaleźć informację o prowadzeniu  przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań wobec dużych przedsiębiorców, u których podejrzewa się największe zaległości płatnicze wobec kontrahentów.

Z informacji podanej przez „DGP” wynika, że UOKiK  prowadzi obecnie ponad 50 postępowań wobec dużych przedsiębiorców i zamierza wszcząć więcej ...

Raportowanie do ZUS umów o dzieło

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. na podmioty zatrudniające zostanie nałożony nowy obowiązek informacyjny wobec ZUS.

Stosownie do nowo dodawanego art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy więcej ...

Terminy na wprowadzenie PPK dla firm zatrudniających od 50 a 249 osób zostały przedłużone

Przypominamy, że podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 r. między 50 a 249 osób zostały objęte przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych [PPK] od dnia 1 stycznia 2020 r. i mają obowiązek wdrożyć PPK w swoich zakładach pracy.

Jednocześnie w związku z trwającym stanem epidemicznym, terminy na wprowadzenie PPK dla ww. podmiotówzostały przedłużone. Nowy termin na więcej ...

Konsultacje w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL uczestniczyły w konsultacjach dotyczących projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Obydwie organizacje przekazały do MKiDN wspólne uwagi do projektu, podkreślając w szczególności zapisy istotne z punktu widzenia wydawców prasy.

Wśród zapisów projektu, które wzbudziły nasze zastrzeżenia i do których zgłosiliśmy uwagi, znalazły się m.in.:

Konsultacje MKiDN dotyczące implementacji dyrektywy ws. praw autorskich

Izba wzięła udział w prowadzonych przez MKiDN konsultacjach dotyczących implementacji dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W przedłożonym resortowi stanowisku IWP ponownie zaapelowała o jak najszybszą implementację dyrektywy i wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy.

Odpowiadając na pytania konsultacyjne, Izba podkreśliła konieczność zmian legislacyjnych, postulując m.in. wprowadzenie prawa do wynagrodzenia dla uprawnionych, na wzór odpłatnych licencji ustawowych, więcej ...

Czy oznaczać kodem GTU 12 reklamy zamieszczane w prasie?

W odpowiedzi na pytania wydawców w sprawie obowiązku oznaczania kodem GTU_12 w nowej strukturze JPK VAT reklam zamieszczanych w prasie – w wydawnictwach papierowych oraz elektronicznych, a także reklam na stronie internetowej, Izba przedstawia swym członkom dotyczący tej kwestii komentarz przygotowany dla IWP przez kancelarię MDDP.

Komentarz dostępny pod tym linkiem Komentarz dotyczący obowiązku oznaczania kodem GTU_12 w nowej strukturze JPK VAT

Prawo do bycia zapomnianym a publikacje prasowe

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), które w sposób szczegółowy reguluje możliwość zbierania danych osobowych i ich przetwarzania. Rozporządzenie (2016/679) jest aktem stosowanym bezpośrednio (nie wymaga implementacji), ale w tym przypadku część przepisów wymagała mimo wszystko odpowiedniego wprowadzenia do krajowego porządku prawnego.

Jednym z takich przepisów był zakres przewidzianego w RODO więcej ...

Informacja po Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Wydawców Prasy

W środę 30 września 2020 r. odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Z uwagi na sytuację epidemiczną, WZ obradowało zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali wystąpienia prezesa IWP Bogusława Chraboty, który omówił wybrane, najważniejsze aspekty działania IWP w okresie od poprzedniego zjazdu, oraz informacji dyrektora Marka Frąckowiaka (pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe członkowie IWP więcej ...

Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. 50 procent kosztów uzyskania przychodu

W dniu 15 września br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów z dnia 18 września 2020 r.).

Minister wyjaśnił, iż podatnik może stosować 50% koszty uzyskania przychodu, jeśli posiada obiektywne dowody potwierdzające wytworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Problemy, jakie się na więcej ...

Ministerstwo Finansów szykuje wniosek do KE w sprawie 0% stawki VAT na prasę i książkę

Ministerstwo Finansów poinformowało Izbę, że przygotowuje obecnie wniosek derogacyjny do Komisji Europejskiej na podstawie art. 395 dyrektywy VAT, w sprawie wprowadzenia 0% stawki VAT na prasę i książkę. Działania podjęte przez Ministerstwo są wynikiem starań IWP o obniżenie podatku VAT na gazety i czasopisma w związku ze stratami poniesionymi przez branżę w wyniku pandemii COVID-19.

W celu wzmocnienia argumentacji Resortu, więcej ...

30 września odbędzie się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy

Dnia 30 września br. (środa) o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy. Walne Zgromadzenie będzie obradować zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia IWP
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  4. Sprawozdanie Zarządu IWP za rok 2019
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami
  8. Podjęcie więcej ...