GTU – planowane zmiany w nowej wersji pliku JPK

W nawiązaniu do przesłanej w październiku ubiegłego roku opinii dotyczącej stosowania oznaczenia GTU_12 w nowej wersji pliku JPK z deklaracją, pragniemy poinformować, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_V7M i JPK_V7K (rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych więcej ...

Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (UC54). Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski można nadsyłać do 2 kwietnia (piątek).

Celem projektu jest rozwiązanie m.in. kwestii: regulacji dotyczących prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo, modyfikacja reguł więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Zarządu IWP z kierownictwem Ministerstwa Finansów

W dniu 17 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Izby Wydawców Prasy z kierownictwem Ministerstwa Finansów.  Resort finansów reprezentowali minister Tadeusz Kościński, wiceminister Jan Sarnowski oraz dyrektorzy kilku departamentów. Izbę reprezentowali prezes Bogusław Chrabota, członkowie Zarządu Tomasz Jażdżyński, Marcin Biegluk, Tomasz Namysł, Dominik Księski, Arkadiusz Gruchot, Maciej Hoffman, dyrektor Marek Frąckowiak, koordynator ds. UE Jacek Wojtaś oraz więcej ...

Konsultacje projektu ustawy – kodeks postępowania cywilnego

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że otrzymało pismo Ministra Sprawiedliwości (z dnia 22 lutego 2021 r.), zawierające projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego.

Nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków możliwe jest do dnia 25.03.2021 r. (czwartek) do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców lub do dnia 31 marca na adres Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt ustawy można pobrać tutaj.

Apel do premiera o rezygnację z kryterium kodu PKD w dostępie do pomocy z Tarczy Antykryzysowej

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, przesłała do wiadomości rzecznika apel, poparty przez 8 innych organizacji przedsiębiorców, skierowany do prezesa Rady Ministrów. Sygnatariusze apelują o jak najszybszą rezygnację z kryterium kodu PKD w dostępie do pomocy z Tarczy Antykryzysowej i powrót – wzorem zeszłego roku – do kryterium progu spadku przychodów umożliwiającego uzyskanie pomocy wielu więcej ...

16 marca debata europarlamentarzystów: Wolność mediów w Europie Środkowej

Europosłanka Anna Júlia Donáth, europosłowie Sergey Lagodinsky i Michal Šimečka we wtorek, 16 marca, będą dyskutować o zmniejszającej się wolności mediów w Europie Środkowej. Dyskusja będzie kontynuacją debaty jaka odbyła się podczas środowej sesji Parlamentu Europejskiego.

Michal Šimečka jest słowackim politykiem, dziennikarzem, naukowcem, Anna Júlia Donáth węgierską europosłanką z ramienia Ruchu Momentum, a Sergey Lagodinsky to niemiecki prawnik i polityk więcej ...

Spotkanie IWP z z przedstawicielami rządu ws. projektu ustawy o „składce z tytułu reklam”

11 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Izby z przedstawicielami rządu ws. projektu ustawy o „składce z tytułu reklam”. W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Finansów, wzięli udział: ze strony Izby prezes Bogusław Chrabota, wiceprezes Zbigniew Benbenek, członkowie zarządu Tomasz Jażdżyński i Tomasz Namysł oraz dyrektor generalny Marek Frąckowiak, natomiast stronę rządową reprezentowali:  minister finansów więcej ...

IWP informowała rząd Polski o potrzebie podjęcia działań wobec gigantów technologicznych

Australia jako pierwszy kraj przyjęła prawo, które zmusza firmy technologiczne, takie jak Facebook i Google do płacenia licencji za treści pochodzące od wydawców. Izba Wydawców Prasy już dwukrotnie przesyłała pisma do premiera Mateusza Morawieckiego i do ministra Piotra Glińskiego, informując o działaniach wydawców prasy dotyczących gigantów technologicznych.

W Australii jeśli platformy cyfrowe nie porozumieją się z wydawcami w ciągu maksimum więcej ...

MRPiT wyjaśnia Rzecznikowi MŚP zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy. Takie rozwiązanie przewiduje Tarcza Branżowa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi Rzecznikowi MŚP wyjaśniło zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Tarczy Branżowej. Dopłaty można uzyskać zarówno na pracowników na umowę o pracę, jak i na zleceniu.

Przedsiębiorca z otrzymanych 2 000 zł jako dofinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej musi odprowadzić składki po stronie pracownika i należny podatek. Przedsiębiorca powinien więcej ...

Zapraszamy na szkolenie podatkowe 17 lutego o godz. 10.00

W związku z licznymi zmianami prawno-podatkowymi, jak również w odpowiedzi na potrzeby wydawców, Izba Wydawców Prasy organizuje w środę, 17 lutego 2021 o godz. 10.00 konsultacje podatkowe, przygotowane wyłącznie dla naszych członków. Konsultacje organizujemy we współpracy z renomowaną kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – od wielu lat współpracuje z więcej ...

Komentarz podatkowy do umów licencji w kontekście PIT i ZUS

W związku z wprowadzonym od 1 stycznia br. obowiązkiem rejestrowania w ZUS umów o dzieło, Izba Wydawców Prasy zwróciła się do kancelarii MDDP z prośbą o komentarz do umowy o udzielenie licencji do przygotowanego wcześniej artykułu prasowego (umowa zawierana z publicystą). Pytanie dotyczyło skutków w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązku raportowania więcej ...

Zaproszenie do zgłaszania propozycji ułatwień i usprawnień prowadzenia działalności gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do zgłaszania propozycji, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji przedsiębiorców, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej, dając impuls dla wzrostu i inwestycji. Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się ankieta, w której przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje propozycje zmian w prawie, m.in. wskazać regulacje, które w ich mniemaniu narzucają nadmierną restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych lub są więcej ...

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS: Kto nie musi tego robić?

Od 1 stycznia jest obowiązek zgłaszania umowy o dzieło do ZUS: Kto nie musi tego robić?  Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które nie mają statusu płatnika składek, nie są osobami fizycznymi. Do tego nie wszyscy zobowiązani zagrożeni są grzywną.

W numerze „Dziennika Gazety Prawnej” z 14 stycznia 2021 r. ukazał się dodatek „Ubezpieczenia i Świadczenia”, poświęcony w całości kwestii więcej ...

ZUS wyjaśnia wątpliwości wokół rejestrowania umów o dzieło

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” 11 i 12 stycznia ukazały się dwa artykuły nt. rejestrowania umów o dzieło, w których to artykułach rzecznik ZUS odnosi się do niektórych kwestii poruszonych w piśmie IWP do Zakładu.
Przypominamy, że od 1 stycznia obowiązują przepisy, które nakazują informować ZUS o umowach o dzieło. Organ rentowy prowadzi ich ewidencję. Obowiązek dotyczy płatników składek, a także więcej ...

Uwagi do procedury zgłaszania w ZUS umów o dzieło

W związku z zastrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi wprowadzonego od 1 stycznia br. obowiązku rejestrowania umów o dzieło, Izba wystosowała jeszcze w grudniu pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie otrzymano z resortu żadnej odpowiedzi, zatem 30 grudnia Izba skierowała podobne pismo bezpośrednio do ZUS.

 

ZUS szybko zareagował na pismo Izby. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż:

  1. ZUS przedstawi na więcej ...

Od 1 stycznia 2021 r. zmiany w raportowaniu umów o dzieło

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów o dzieło są zobowiązane do ich raportowania do ZUS. Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie więcej ...

Spotkanie Zarządu Izby z prezesem Orlenu i prezesem RUCH-u

W dniu 2 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Izby Wydawców Prasy. Jednym z omawianych tematów była sytuacja na rynku dystrybucji prasy po przejęciu akcji RUCH-u przez Orlen, PZU Życie i Alior Bank. Gośćmi Zarządu Izby byli prezes Orlenu Daniel Obajtek oraz prezes RUCH-u Piotr Regulski.

Prezes Daniel Obajtek zapewnił wydawców o konsekwentnym zamiarze inwestowania przez Orlen w rozwój i unowocześnianie więcej ...

Ogłoszono Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 z pulą nagród 25.000 euro

Ogłoszono Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 z łączną pulą nagród w wysokości 25.000 euro. Województwo zachodniopomorskie funduje nagrodę „Dziennikarstwo na Pograniczu” – Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2021 r.

To XXIV edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021. Ponownie polsko-niemieckie jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 25.000 euro. Prace zgłaszać można w  kategoriach: więcej ...

Warsztaty podatkowe Izby Wydawców Prasy – 9 grudnia 2020 r.

W związku z licznymi zmianami prawno-podatkowymi, wprowadzanymi obecnie oraz planowanymi na 2021 rok, jak również w odpowiedzi na potrzeby wydawców, Izba Wydawców Prasy organizuje w środę, 9 grudnia o godz. 10.00 konsultacje podatkowe, przygotowane wyłącznie dla członków. Konsultacje organizujemy we współpracy z renomowaną kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy.

Kancelaria ta doskonale zna specyfikę działalności wydawniczej – więcej ...

Informacja o najważniejszych, dotyczących wydawców sprawach na poziomie UE

Z punktu widzenia wydawców prasy do najważniejszych spraw obecnie procedowanych na poziomie UE należą projekt rozporządzenia ePrivacy oraz implementacja dyrektywy 2019/790/UE (prawo pokrewne – powołanie europejskiego OZZ).

Rozporządzenie ePrivacy procedowane jest już od 4 lat. Wniosek zaproponowany przez KE został bardzo szybko przepracowany w PE, który w swoim stanowisku jeszcze bardziej zaostrzył przepisy, mające istotny wpływ na prowadzone przez wydawców więcej ...