Francuski urząd antymonopolowy: Google naruszył nasze nakazy w rozmach z wydawcami

Francuscy śledczy z urzędu antymonopolowego oskarżyli Google o nieprzestrzeganie nakazów urzędu ds. konkurencji dotyczących sposobu prowadzenia negocjacji z wydawcami na temat korzystania z ich treści na mocy praw autorskich – informuje agencja Reuters.

W swym 93-stronicowym raporcie śledczy napisali, że naruszenia popełniane przez firmę Google miały poważny charakter. Firma Google wydała oświadczenie w którym czytamy m.in.: Naszym priorytetem jest przestrzeganie prawa i kontynuowanie negocjacji z wydawcami w dobrej wierze… (…) Zapoznamy się teraz z oświadczeniem o zastrzeżeniach i będziemy ściśle współpracować z francuskim organem ds. konkurencji – napisano.

Część francuskich wydawców skarży się, że Google nie prowadził rozmów z nimi w dobrej wierze tak, by znaleźć porozumienie. Wydawcy Ci nie są sygnatariuszami, wartej 76 mln dolarów, trzyletniej umowy podpisanej niedawno między Google a grupą 121 francuskich wydawców.

Francuski urząd ds. konkurencji może nakładać grzywny w wysokości do 10 proc. sprzedaży na firmy, które uzna za naruszające jego zasady.

Źródło: https://www.reuters.com