Polska będzie gospodarzem 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021

W dniach 6 – 10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasłem przewodnim spotkania w Polsce jest Internet United czyli wolny, niepodzielny, wspólny internet. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest organem upoważnionym do organizacji tego wydarzenia. W czwartek, 4 marca, przedstawiciele Izby wzięli udział w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym zaplanowanego na grudzień Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Podczas spotkania przedstawiono główne cele Szczytu, planowane wydarzenia towarzyszące oraz propozycje dodania własnych paneli i warsztatów do agendy IGF.
– Będziemy wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu. Omawiane w Katowicach tematy dotyczyć będą wszystkich użytkowników sieci – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami – bez narażania swojej prywatności – to idea, która w dyskusji nad zarządzaniem internetem przyświeca polskiemu rządowi od dawna – dodaje minister.
Jako kraj gospodarz, Polska ma przywilej dodania do ogólnej agendy Szczytu ONZ, własnych paneli, warsztatów, debat etc. przygotowanych przez polskich interesariuszy reprezentujących środowiska biznesowe, organizacje non-profit, uczelnie, organizacje techniczne, samorządowe i inne.
Więcej w materiale informacyjnym w załączniku w wersji PDF.