Maryland przyjął podatek od reklam. Zapłacą głównie Facebook i Google

Amerykański stan Maryland – jako pierwszy w USA – zatwierdził w piątek obowiązywanie 2,5-proc. podatku od przychodu pochodzącego z reklam wyświetlanych jego mieszkańcom. Podatek obejmie firmy, których globalny przychód z reklam przekracza 100 mln dol. Jednak gdy przychód przekracza  15 mld dol.,  firma zapłaci aż 10 proc. podatku.

Władze stanowe oczekują, że w pierwszym roku obowiązywania ustawa wygeneruje aż 250 milionów dolarów. W większości pieniądze pochodzić będą od Facebook i Google, które to firmy obejmie wyższa stopa podatku.

Niższe podatki zapłaci kilkadziesiąt firm sprzedających reklamy i działających w tym stanie Maryland, w tym np. Amazon, ale nie media.

Źródło https://appleinsider.com