Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie wzmacniania wolności mediów

Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym sprawozdanie w sprawie wzmacniania wolności mediów: ochrony dziennikarzy w Europie, nienawiści, dezinformacji oraz roli platform cyfrowych. Organizacje EMMA i ENPA (należy do nich m.in. polska Izba Wydawców Prasy) przekazały stanowisko europejskich wydawców w tych kwestiach wszystkim posłom do PE jeszcze przed głosowaniem.

23 i 25 listopada delegacja przedstawicieli EMMA (European Magazine Media Association) i ENPA (European Newspaper Publishers Association) spotkała się z wiceprzewodniczącym PE – Verą Jourovą i komisarzem Thierry Bretonem, by omówić wyzwania stojące przed prasą w coraz bardziej cyfrowym świecie (w spotkaniu uczestniczył prezes Izby Wydawców Prasy, wiceprezes ENPA, Bogusław Chrabota).

Wydawcy prasowi z zadowoleniem przyjęli zbliżającą się ustawę o rynku cyfrowym (DMA) jako środek egzekwowania praw pokrewnych dla wydawców. Jednocześnie podkreślali, że jeszcze raz należy zająć się rolą platform cyfrowych (takich jak Google, czy Facebook), które decydują dziś o tym, które media i jakie treści mają szansę na rynku czytelniczym oraz reklamowym, a zatem decydują o sukcesie lub porażce danej publikacji oraz kondycji finansowej samych wydawców. Wydawcy prasy w całej Europie wzywają zatem PE do nałożenia na platformy technologiczne obowiązku zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu i uczciwych warunków dla wszystkich publikacji.

Delegacja wydawców zachęciła komisarza Bretona, by PE rozważył rozpoczęcie prac nad DMA od nowa oraz, by – stosując wyważone podejście – właściwie i uczciwie zabezpieczyła modele finansowania prasy.

Komunikat prasowy dotyczący spotkań EMMA i ENPA w j. angielskim