Wspólny apel artystów o ratowanie polskiej kultury. Odpowiedź MKiDN

W środę 21 października odbyła się w PAP konferencja prasowa zorganizowana pod szyldem inicjatywy Razem dla Kultury. Uczestnicy konferencji ogłosili i podpisali apel o ratowanie polskiej kultury. Poruszono – na konferencji i w apelu – głównie kwestię statusu artysty i zabezpieczenia socjalnego dla artystów, a także konieczność implementacji dyrektywy o prawach pokrewnych oraz zwiększenia opłat reprograficznych i nowelizacji listy czystych nośników. MKiDN odpowiedziało w czwartek 22 października na apel środowisk twórczych – pełną odpowiedź ministerstwa zamieszczamy w załączniku.

W apelu twórców kultury czytamy m.in.

  • Zmianę art. 15L ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wstrzymującego pobieranie opłat na rzecz twórców, artystów i producentów od podmiotów publicznie odtwarzających utwory, które w czasie pandemii zawiesiły działalność, ale dziś funkcjonują. Ten szkodliwy przepis pozbawia artystów dochodów, które i tak drastycznie się zmniejszyły w czasie pandemii, jest dla nich dyskryminujący i obowiązuje bezterminowo.
  • Przyjęcie ustawy o statusie artysty, która ma regulować status twórców w Polsce i wzmocnić zabezpieczenie socjalne artystów, poprzez powołanie specjalnego Funduszu Ubezpieczeń. Jest to szczególnie ważne teraz, w czasie pandemii, która w sposób szczególny dotknęła twórców w związku z ograniczeniami działalności kulturalnej. Środki na fundusz pochodziłyby m.in. z uaktualnienia tzw. opłaty reprograficznej, która powinna objąć, podobnie jak w większości krajów Europy, także tablety i smartfony. Brak uaktualnienia opłaty reprograficznej w Polsce skutkuje milionowymi stratami dla polskich twórców i polskiej kultury narodowej.
  • Implementację unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która ma w sposób kompleksowy chronić prawa twórców w internecie wobec ekspansji globalnych koncernów technologicznych i gwarantować artystom dochody z wykorzystania ich twórczości.

Link do strony internetowej Razem dla Kultury z pełną informacją o konferencji.

https://razemdlakultury.eu/artysci-apeluja-do-prezydenta-premiera-i-ministra-kultury-ratujcie-polska-kulture/

Dziś Ministerstwo Kultury ogłosiło odpowiedź na ten apel – link do informacji https://www.gov.pl/web/kultura/ratujemy-polska-kulture–odpowiedz-mkidn-na-apel-srodowisk-tworczych

Informacja prasowa z konferencji

APEL O RATOWANIE POLSKIEJ KULTURY