Czy COVID-19 miał wpływ na Twoją pracę? Ankieta dla pracowników sektorów kultury i kreatywnego

Europejska sieć European Creative Hubs Network, wspierana przez Program Kreatywna Europa, zaprasza wszystkie osoby związane z kulturą i sektorem kreatywnym do wypełnienia ankiety na temat wpływu COVID-19 na ich pracę. Chodzi m.in. o muzyków, aktorów, fotografów, programistów, ale też o dziennikarzy, czy wydawców. Autorzy zapraszają wszystkich do wypełnienia ankiety na temat wpływu jaki wywołała pandemia na życie ich zawodowe.

Ankieta została przygotowana przez europejską sieć European Creative Hubs Network, by lepiej zrozumieć w jaki sposób osoby związane z sektorami kultury i kreatywnym radzą sobie ze zmienionymi warunkami pracy i życia codziennego w czasach pandemii. Dane pozwolą opracować rekomendacje i zaplanować działania, które pomogą wyjść branży z kryzysu. Projekt zakłada otrzymanie co najmniej 35 tys. wypełnionych ankiet z całej Europie, dlatego organizatorzy zapraszają do szerokiego wypełniania i udostępniania ankiety swoim współpracownikom.

Ankietę można znaleźć na stronie https://www.1ka.si/a/271744