Google DNI uruchomił Journalism Emergency Relief Fund. Możliwe wnioski wydawców z Polski

Google  15 kwietnia uruchomił globalny Journalism Emergency Relief Fund (Fundusz Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych Dziennikarstwa) finansowany w ramach programu Google News Initiative. Ma on wspierać małe i średnie podmioty przygotowujące wiadomości dla lokalnych społeczności. Uwaga: aplikować mogą też podmioty z Polski. Celem funduszu jest wspieranie oryginalnych produkcji w newsroomach lokalnych w obliczu pandemii COVID-19. Wnioski można składać od środy 15 kwietnia Zgłoszenia potrwają do czwartku 30 kwietnia, do godz. 8:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

Google News Initiative informuje, że wnioskodawcy muszą działać w formie cyfrowej od co najmniej 12 miesięcy. Fundusz jest skierowany do newsroomów zatrudniających od 2 do 100 pełnoetatowych dziennikarzy. Wnioskodawcy muszą koncentrować się na dostarczaniu podstawowych wiadomości społecznościom lokalnym. Składającymi wnioski mogą być tradycyjne organizacje informacyjne (także te non-profit), nadawcy radiowi i/lub telewizyjni.

Kwoty dofinansowania będą wahać się od kilku tysięcy (dla małych, hiperlokalnych newsroomów) do kilkudziesięciu tysięcy euro lub dolarów (dla większych podmiotów). Zgłoszenia są weryfikowane i finansowane w sposób ciągły.

Szczegóły pod adresem https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund

Formularz zgłoszeniowy https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/apply/