Pismo IWP do premiera Morawieckiego w sprawie rządowych ogłoszeń i komunikatów w prasie

Izba Wydawców Prasy wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie stosowania wyłączeń w zakresie rozpowszechniania rządowych ogłoszeń i komunikatów.

Rząd oraz inne państwowe organa dostrzegły fakt, iż prasa stanowi jeden z najlepszych kanałów komunikowania, publikując w niektórych tytułach prasowych komunikaty i ogłoszenia, które powinny dotrzeć i docierają do szerokiego kręgu odbiorców (…) Niestety, otrzymujemy sygnały, iż w zakresie rozpowszechniania rządowych ogłoszeń i komunikatów dochodzi do wykluczeń niektórych tytułów – czytamy m.in. w piśmie podpisanym przez Bogusława Chrabotę, prezesa IWP.

Poniżej publikujemy całą treść pisma z 8 kwietnia.

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

W związku z panującą obecnie pandemią i wprowadzanymi koniecznymi ograniczeniami a także w związku pogarszającą się sytuacją gospodarczą, rola prasy staje się coraz ważniejsza. Cieszy nas, że Rząd oraz inne państwowe organa dostrzegły fakt, iż prasa stanowi jeden z najlepszych kanałów komunikowania, publikując w niektórych tytułach prasowych komunikaty i ogłoszenia, które powinny dotrzeć i docierają do szerokiego kręgu odbiorców. Jest to także pośrednia pomoc dla części wydawców, tak bardzo potrzebna w kryzysie wywołanym pandemią. Niestety, otrzymujemy sygnały, iż w zakresie rozpowszechniania rządowych ogłoszeń i komunikatów dochodzi do wykluczeń niektórych tytułów. Na poziomie ogólnopolskim przykładem takich niewłaściwych praktyk jest „Gazeta Wyborcza” – pominięcie jej pozbawia dostępu do treści komunikatów i ogłoszeń kilkaset tysięcy czytelników tej gazety. Wyłączenie jakiegokolwiek dużego, ogólnopolskiego medium z dystrybucji związanych z kryzysem komunikatów jest niezrozumiałe i nie powinno mieć miejsca.

Stosowanie wspomnianych wyłączeń nie dotyczy jednak tylko szczebla ogólnopolskiego. Pomijana jest część prasy regionalnej oraz praktycznie cała prasa lokalna, czyli tytuły, które docierają do małych społeczności, do obywateli odciętych od innych źródeł informacji, którzy często – m.in. z racji swojego wieku – nie potrafią korzystać lub nie mają dostępu do internetu. Trzeba przypomnieć, iż tylko tytuły lokalne w wyczerpujący sposób informują o konkretnych działaniach i środkach, jakie należy stosować na danym, ograniczonym terytorialnie terenie. Tylko w gazetach i czasopismach lokalnych czytelnik znajdzie najnowsze i sprawdzone informacje o najbliższym jego otoczeniu. Czytelnicy lokalni są wierni swoim tytułom i czytają je regularnie, pomimo zaistniałej sytuacji. Pominięcie tego segmentu rynku i nierozpowszechnianie tym kanałem komunikatów i ogłoszeń wyklucza liczną rzeszę obywateli z dostępu do istotnych treści.

Dlatego apelujemy do Pana Premiera, by w zakresie swoich kompetencji wpłynął na podległe mu organy i urzędy i spowodował, by wszystkie gazety i czasopisma, ogólnopolskie, regionalne i lokalne, uwzględniono w rozpowszechnianiu oficjalnych komunikatów i ogłoszeń.

Z wyrazami szacunku
Bogusław Chrabota
prezes Izby Wydawców Prasy