IWP dziękuje drukarzom, kolporterom, doręczycielom i sprzedawcom prasy

W czasie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, szczególną rolę pełni prasa. Należyte informowanie obywateli o stosowaniu środków zapobiegawczych może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zarażenia, a biorąc pod uwagę rzetelność materiałów prasowych, jak i trwałość formy drukowanej, prasa staje się towarem pierwszej potrzeby, podobnie jak żywność czy środki higieniczne.

Utrzymanie dostępu obywateli do prasy jest zasługą nie tylko dziennikarzy czy wydawców, ale wszystkich Państwa – pracowników drukarni, dystrybucji i punktów sprzedaży prasy – którzy codziennie, mimo zagrożenia, sprawiacie, że prasa może realizować swoje podstawowe zadanie, jakim jest upowszechnianie informacji. Dotarcie do czytelników z ważnymi informacjami, poradami prawnymi, materiałami edukacyjnymi, a także z niemniej ważną dziś, w czasach domowej izolacji, rozrywką – możliwe jest także dzięki Waszemu wysiłkowi.

My – wydawcy prasy – dziękujemy Państwu za gotowość do pracy w tym, tak trudnym dla nas wszystkich okresie. Wydawanie i upowszechnianie prasy zawsze było misją, nie tylko zwykłą działalnością biznesową.

Dziś staje się szczególnie ważną służbą społeczną. To jednak także czas bardzo trudny pod względem ekonomicznym, czas poważnych kłopotów dla wszystkich prasowych i związanych z prasą przedsiębiorców, czas trudny dla wszystkich pracowników w długim łańcuchu wydawania i rozpowszechniania prasy. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom, zrozumieniu ze strony czytelników, a także niezbędnemu w tych czasach wsparciu ze strony państwa, uda się nam wszystkim ten niezwykle trudny okres przetrwać z możliwie najmniejszymi stratami.

Będziemy nadal wspólnie działać na rzecz edukowania obywateli i przekazywania im rzetelnych, zweryfikowanych informacji.

Raz jeszcze dziękując wszystkim Państwu – drukarzom, kolporterom, doręczycielom i sprzedawcom prasy – za Wasz codzienny wysiłek, życzę Wam zdrowia i wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas.

Z wyrazami szacunku
Bogusław Chrabota
Prezes Izby Wydawców Prasy