Działania IWP dotyczące sytuacji wydawców w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa

Izba Wydawców Prasy prowadzi aktywne działania zmierzające do zmniejszenia negatywnych skutków różnych decyzji dotykających wydawców prasy, w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa, chodzi m.in. o zakłócenia w dostawach prasy.

  1. W okresie przed 13 marca, wobec prawdopodobieństwa wprowadzenia w Polsce zarządzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, Izba poprzez europejskie organizacje zebrała informacje o możliwych ograniczeniach w dostawach prasy w krajach UE. Według uzyskanych informacji nigdzie, nawet we Włoszech, takich ograniczeń nie wprowadzono. Uprzedzająco, Izba wystosowała 13 marca pismo do premiera, z zwracając uwagę na konieczność zapewnienia niezakłóconych dostaw prasy.
  2. Wprowadzenie 14 marca rozporządzenia Ministra Zdrowia, wskutek jego błędnej interpretacji przez niektórych zarządzających centrami handlowymi, spowodowało utrudnienia w działalności punktów sprzedaży prasy znajdującymi się w tych centrach. Izba wystosowała więc 14 marca pismo do Ministra Zdrowia (i do premiera) z prośbą o potwierdzenie, iż saloniki prasowe w centrach handlowych nie są objęte zakazem działalności. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, Izba wydała w tej sprawie komunikat (15 marca), a w wyniku dalszych intensywnych działań Izby, 16 marca do Izby wpłynęło pismo ministra szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednoznacznie potwierdzające stanowisko Izby.

Pisma te Izba przekazała wydawcom, kolporterom oraz Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

  1. W dniu 19 marca Izba wraz ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych i Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej wystąpiła do rządu o rozważnie szczególnego wsparcia dla tej, najsłabszej grupy wydawców.
  2. 21 marca w komunikacie PAP poinformowano, że „Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – w odpowiedzi na głos przedsiębiorców – wprowadziło zmiany w rozporządzeniu dotyczącym handlu w galeriach handlowych. Rozporządzenie jasno wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach. Ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa”. Zmiany te są min. wynikiem działań IWP  – obecnie wyraźnie wskazuje się na możliwość prowadzenia sprzedaży prasy w centrach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2.
  3. W dniu 21 marca w związku z wprowadzenie stanu epidemii, co stwarza m.in. możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie przemieszczania się nie tylko pomiędzy krajami, ale także pomiędzy określonymi terytoriami wewnątrz kraju (określenie stref, w tym tzw. strefy „zero”), Izba przesłała do Ministra Zdrowia (i do wiadomości premiera) pismo zwracające uwagę na konieczność zapewnienia dostaw prasy oraz wykonywania pracy przez dziennikarzy i zespoły redakcyjne.
  4. Rozpowszechniono apel prezesa Izby Wydawców Prasy o szczególnej roli prasy w czasie epidemii, wzywający do kupowania prasy i korzystania z jej wydań elektronicznych.

Wymienione wyżej pisma są do pobrania w dziale Dla Członków (dla zarejestrowanych użytkowników).