Komunikat IWP dla wydawców i kolporterów ws. sprzedaży prasy w centrach handlowych

Wydawcy Prasy – Członkowie IWP

Dystrybutorzy Prasy

Izba Wydawców Prasy otrzymała informacje, że wejście w życie rozporządzenia o stanie zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 roku) spowodowało zakłócenia w sprzedaży prasy w galeriach handlowych. Niewłaściwa interpretacja zapisów rozporządzenia odnoszących się do zakazu handlu w obiektach powyżej 2000 m2 stała się przyczyną zamknięcia niektórych punktów sprzedaży prasy na mocy decyzji właścicieli lub administratorów galerii handlowych.

Tymczasem odnoszący się do tej kwestii przepis rozporządzenia (§. 5 ust. 2 pkt 1): mówi, co następuje

„…[w] okresie, o którym mowa w § 1 (tj. od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania – przyp. aut) w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

a) wyrobami tekstylnymi,

b) wyrobami odzieżowymi,

c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,

d) meblami i sprzętem oświetleniowym,

e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;…”

Wynika z tego, że ograniczenie możliwości handlu w galeriach handlowych dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, których przeważająca działalność obejmuje określone powyżej kategorie.

Rozporządzenia nie stosuje się zatem do takiej działalności jak sprzedaż prasy (punktów o przeważającym typie takiej działalności) i nie dotyczy saloników prasowych, czyli placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych.

Jeśli wiec gdziekolwiek dochodzi do przypadków powoływania się przez zarządców obiektów handlowych na treść ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w celu uniemożliwienia prowadzenia działalności handlowej w punktach sprzedaży prasy, należy z całą stanowczością stwierdzić, że jest to wykraczające poza przepisy i niezgodne z treścią Rozporządzenia.

Przy okazji należy zaznaczyć, że powyższe nie dotyczy saloników prasowych zlokalizowanych poza obiektami handlowymi a także zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gdyż w takim przypadku wskazane wyżej ograniczenia również nie mają zastosowania.

***

Wobec pojawiającej się czasem niewłaściwej interpretacji rozporządzenia w omawianym zakresie, IWP otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jednoznaczne potwierdzenie, że określony w rozporządzeniu zakaz nie dotyczy punktów, w których przeważającą działalnością jest sprzedaż prasy.

Komunikat IWP dla wydawców i kolporterów ws. sprzedaży prasy w centrach handlowych w wersji PDF do pobrania w dziale „Dla członków”. oraz pismo z KPRM.