Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Infor Biznes vs. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Po ponad 6 miesiącach oczekiwania, Sąd Najwyższy wydał pisemne uzasadnienie orzeczenia z 9 sierpnia 2019 roku w sprawie z powództwa Infor Biznes sp. z o.o. przeciwko poznańskiej firmie świadczącej usługi z zakresu monitoringu mediów – PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Po dwóch wyrokach Sądu Okręgowego oraz dwóch Sądu Apelacyjnego, które oddalały powództwo, Wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” złożył kasację do Sądu Najwyższego, który w pełni podzielił stanowisko wydawcy i  przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SA w Poznaniu.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku znalazły się bardzo interesujące argumenty i – de facto – wytyczne, które powinny stanowić podstawę dla wydania orzeczenia przez SA.

SN stwierdził bowiem, iż firma oferująca usługi z zakresu monitoringu mediów, tworząc przeglądy prasy, korzysta z prawa cytatu w sposób naruszający art. 35 p.a.p.p., a więc nie może się na to prawo powoływać. Zdaniem sądu, dostarczanie klientom elektronicznych kopii artykułów zaczerpniętych z prasy oznacza zazwyczaj brak zainteresowania klientów pressclippera zakupieniem tytułu, z którego zaczerpnięto artykuły.

SN poddał także w wątpliwość twierdzenie, że przegląd prasy – usługa świadczona przez Press-Service – może być w ogóle uznana za utwór w rozumieniu prawa autorskiego (a cytować można tylko w utworze stanowiącym samoistną całość).

Więcej czytaj w dziale Dla Członków