List do komitetów wyborczych w sprawie wykreślenia art. 212 kk

Izba Wydawców Prasy wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Press Club Polska oraz organizacjami skupiającymi dziennikarzy, wydawców prasy a także kilkoma organizacjami pozarządowymi wystosowały list do komitetów wyborczych w sprawie wykreślenia z kodeksu karnego art. 212, czyli ścigania i karania w trybie karnym za zniesławienia. Artykuł ten jest często używany jako narzędzie represjonowania i tłumienia krytyki, tak ze strony mediów jak i osób prywatnych.

List, podpisały także: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Dziennikarskie, Centrum Cyfrowe, Fundacja ePaństwo, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International.

Pełna treść wspólnego listu w załączniku