Polemika IWP z ambasador USA w Polsce na temat sprawiedliwego opodatkowania firm

O tym dlaczego Polska powinna utrzymać kurs i wspólnie z OECD wypracować formułę podatku od usług cyfrowych na łamach dziennika „Rzeczpospolita” napisała Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. W polemice Marek Frąckowiak, dyrektor IWP, dowodzi dlaczego Polska powinna szybko zaimplementować dyrektywę o prawie autorskim i wprowadzić sprawiedliwy system podatkowy.

W ostatnim czasie niektóre z najbardziej znaczących inwestycji amerykańskich obejmowały polski sektor cyfrowy. Inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla obu naszych gospodarek. W ich efekcie powstają wysokopłatne miejsca pracy i pozwalają one naszym gospodarkom lepiej konkurować – i wygrywać – na dzisiejszym konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku. Aby Polska stała się europejską Doliną Krzemową, co zdaniem moim i wielu innych osób nastąpi w najbliższej przyszłości, musimy zadbać o to, aby nasi decydenci podejmowali właściwe decyzje już teraz – dowodzi ambasador Mosbacher.

Pani ambasador przypomina, że kilka krajów europejskich jednostronnie wprowadziło lub rozważa wprowadzenie podatku nakładanego na międzynarodowe firmy z sektora cyfrowego, tzw. podatku od usług cyfrowych i twierdzi, że takie decyzje mają autodestrukcyjny charakter. – Stanowią sygnał, że inwestycje zagraniczne w sektorze cyfrowym nie są mile widziane. W rezultacie zniechęcają one jedynie do prowadzenia inwestycji w technologie i innowacje, o których przedstawiciele tych krajów mówią, że zależy im na ich przyciąganiu. Koniec końców – szkodzi to ich własnym gospodarkom – pisze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

W dalszej części jej opinii czytamy m.in. – Stany Zjednoczone są zdania, że wszyscy poszukujemy tego samego rozwiązania: zapewnienia, by firmy płaciły sprawiedliwe stawki podatkowe, jednocześnie dając pewność podatnikom, minimalizując obciążenia administracyjne, unikając podwójnego opodatkowania oraz zapewniając, że inwestycje w gospodarkę cyfrową XXI wieku będą nadal napływać do Polski.

W polemice do tego stanowiska, opublikowanej także na łamach „Rz”, Marek Frąckowiak zauważa, że pani ambasador (…) nie dostrzega faktu, iż od pewnego czasu to globalne firmy – technologiczni giganci – w swej działalności jawnie dyskryminują innych uczestników rynku, w szczególności wydawców prasy. Te megaplatformy narzucają innym podmiotom rynkowym swoje warunki, zmuszając firmy do uległości i działania wbrew swoim interesom.

Dyr. Frąckowiak podkreśla, że IWP jest zadowolona, iż ma sojusznika w osobie piastującej tak istotne stanowisko gdy chodzi o wprowadzenie sprawiedliwego opodatkowania. – My także opowiadamy się za wprowadzeniem uczciwego systemu podatkowego, który opierać się powinien – i to bez najmniejszej wątpliwości – na zasadzie równego traktowania wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność i zarabiających na naszym rynku, w naszym kraju. Odnosi się to, oczywiście, do wszystkich firm, niezależnie od kraju ich pochodzenia, i do wszystkich krajów, tak do USA, jak i do Polski i innych państw Unii Europejskiej – dodaje.