Owocne rozmowy wydawców z Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej

24 lutego 2020 r. delegacja przedstawicieli wysokiego szczebla reprezentujących sektor prasowy, a także członków EMMA (European Magazine Media Association) i ENPA (European Newspaper Publishers Association) spotkała się z wiceprzewodniczącą KE Margarethe Vestager i jej zespołem, by omówić obecne i przyszłe priorytety branży prasowej i wydawniczej.

Przedstawiciele prasy debatowali nad koncepcjami, które zapewniłyby sprawiedliwe traktowanie sektora prasowego i wydawniczego w Europie dostosowanej do ery cyfrowej. Wyrazili swoje poparcie dla zadeklarowanego przez Komisję celu, jakim jest utrzymanie wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii cyfrowych.

Carlo Perrone, prezes ENPA, powiedział w imieniu EMMA i ENPA: – Cieszymy się, że wiceprzewodnicząca KE, dzięki historycznym już przypadkom Google Shopping i Google Android, ustanowiła podstawy do rozważenia konkretnych regulacji dotyczących dominujących „mega-platform”. Tylko szczególna regulacja, która uwzględniałaby zachowanie dominujących platform, może zapewnić właściwe warunki dla rozwoju sektora prasowego i służyć jego celowi jako czwartemu filarowi europejskiej demokracji.

Xavier Bouckaert, prezes EMMA, podkreślał: – Coraz częściej cyfrowe platformy dominujące na rynku decydują o tym, czy, gdzie i jaki dostęp obywatele mają do oferty dziennikarskiej i redakcyjnej. Decydują o tym, czy i w jaki sposób wybrane media lub treści są dostępne. Pełnią rolę strażników informacji istotnych dla rozwoju konkurencyjnych modeli biznesowych. Uważamy, że jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu braku równowagi na rynku może być asymetryczna regulacja sektorowa ex-ante, mająca na celu opanowanie zachowań platform. Regulacja powinna, w szczególności, wiązać się z obowiązkiem udzielania przez platformy wszelkim legalnym publikacjom i usługom, niedyskryminacyjnego dostępu do ich usług oraz być powiązana z zakazem stosowania niepotrzebnych utrudnień.

W spotkaniu z Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą KE, uczestniczyli także przedstawiciele polskiej Izby Wydawców Prasy.