Lokalsi 4.0. Debata o dyrektywie w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

W czwartek, 20 lutego, w warszawskim Campusie Google odbyła się debata dotycząca dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790/UE), w której udział wzięli: Marcin Olender z Google, Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy oraz moderator – prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Moderator przedstawił w skrócie najważniejsze przepisy dyrektywy, w tym art. 3 i 4 (eksploracja tekstów i danych), art. 17 (obowiązki dostawców usług udostępniania treści online) oraz art. 15, wprowadzający prawo pokrewne dla wydawców prasy. Tę ostatnią kwestię omówili także panel iści.

Przedstawiciel Google argumentował, iż indeksowanie treści prasowych przez wyszukiwarkę nie przynosi praktycznie żadnych dochodów firmie, gdyż przychody z tego tytułu są mikroskopijne. Przedstawiciel IWP zwrócił zaś uwagę na zachwianą równowagę rynkową i dyktat monopolisty oraz szanse, jakie daje dyrektywa, by wprowadzić bardziej sprawiedliwe warunki obrotu treściami w środowisku cyfrowym. Tylko od ustawodawcy zależeć będzie to, czy owa szansa zostanie wykorzystana i wydawcy oraz dziennikarze otrzymają stosowne rekompensaty. Dyrektywa powinna zostać zaimplementowana do polskiego porządku prawnego do czerwca 2021 r.

Debata odbyła się w trakcie poświęconej lokalnym mediom konferencji pn. Lokalsi 4.0 zorganizowanej pod firmą Stowarzyszenia Prasy Lokalnej i spółki PBeM w partnerstwie z Google. Uczestnicy konferencji otrzymali m.in. “Przewodnik po dyrektywie”, opracowany przez IWP i wyjaśniający cele regulacji wprowadzanych przez dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz rozwiewający niektóre z mitów dotyczących dyrektywy, rozpowszechnianych przez jej przeciwników. “Przewodnik” można pobrać ze strony internetowej IWP.

Lokalsi 4.0 konferencja w Google for Startups Campus

Lokalsi 4.0 konferencja w Google for Startups Campus