Sąd w Zamościu cofnął „Tygodnikowi Zamojskiemu” zakaz publikacji o miejskiej spółce

Sąd Okręgowy w Zamościu zmienił dziś, w piątek 13 grudnia, swoją decyzję z początku listopada, uchylając zabezpieczenie powództwa, na mocy którego „Tygodnik Zamojski” (Wydawnictwo Zamojskie) miał zakaz publikacji o Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Zamościu.
Pod koniec września miejska firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu pozwała wydawcę, redaktora naczelnego i Jadwigę Heretę, autorkę tekstów „Tygodnika Zamojskiego” za serię artykułów. W materiałach, które ukazywały się w piśmie od sierpnia 2018 do lutego 2019, opisano nieprawidłowości przy ogłoszonym przez PGK przetargu na budowę farmy fotowoltaicznej i zastrzeżenia dotyczące samej tej spółki.
W czwartek odbył się solidarnościowy protest tygodników lokalnych po poprzedniej decyzji sądu w sprawie „Tygodnika Zamojskiego”. W serwisach ponad 30 wydawców lokalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych zamieszczono pięć artykułów z „Tygodnika Zamojskiego”, których dotyczył sądowy zakaz – pod tym linkiem zamieściliśmy listę wszystkich serwisów.