XLVI Zwyczajny Zjazd ZKDP odbędzie się 10 grudnia

Obrady XLVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP odbędą się 10 grudnia br. od godz. 10:30 w siedzibie związku przy ul. Foksal 3/5.

Tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału w obradach osobiście, proponujemy zdalne uczestnictwo. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku.

Planowany porządek obrad wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz ww.

Uchwała nr 21-2017, 21 września 2017 roku

Planowany porządek obrad XLVI Zjazdu ZKDP Pełnomocnictwo na XLVI Zjazd ZKDP (wzór)

Pełnomocnictwo na XLVI Zjazd ZKDP (wzór)