Już we wtorek 10 grudnia odbędzie się XLVI Zwyczajny Zjazd ZKDP

W dniu 10 grudnia 2019 r. będzie obradował XLVI zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Będzie to zjazd szczególnie ważny, mający podjąć decyzje dotyczące reformy ZKDP i integracji prac Związku z PBC. Jak to określono w jednym z dokumentów zjazdowych, trudna sytuacja na rynku prasy wskazuje na potrzebę bardziej intensywnego wykorzystywania kontroli nakładów i dystrybucji prasy, podobnie jak badań czytelnictwa, w interesie całej branży wydawców prasy a nie, jak to ma miejsce obecnie, głównie na wewnętrzne potrzeby.

Wymaga to stworzenia ośrodka analityczno-badawczego i strategii spójnego wykorzystania wyników badań oraz danych o nakładach i dystrybucji dla promocji całej prasy – z uwzględnieniem jednocześnie cech segmentów prasy, tytułów i dostarczeniem Wydawcom nowoczesnych narzędzi analitycznych i mediaplanerskich.

W związku z potrzebą reorganizacji Zarząd ZKDP podjął już działania mające na celu integrację operacyjną ZKDP i PBC, zmierzającą do utworzenia nowoczesnego, dynamicznego ośrodka łączącego wybrane, niezbędne dziś funkcje obu instytucji, spełniającego rolę badawczą, analityczną i informacyjno-promocyjną, zbierającego dane o nakładach, niezbędne dane o dystrybucji prasy oraz informacje o czytelnictwie, postrzeganiu i skuteczności reklamy prasowej.  Aby doprowadzić do skutecznego stworzenia ośrodka badającego i analizującego rynek prasy oraz prowadzącego efektywną komunikację marketingową konieczne jest kontynuowanie tego procesu ze wsparciem Zjazdu ZKDP.