Konferencja na UJ: Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Pałacu Larischa, w auli Wydziału Prawa i Administracji UJ w dniach 24 – 25 października 2019 r. odbyła się konferencja pt.: Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Tematyka wystąpień naukowców z kilku krajów (z kilku polskich uczelni a także m.in. z Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Japonii) skoncentrowana była na najnowszej dyrektywie UE w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz jej implementacji do krajowych porządków prawnych.

Uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że wprowadzenie dyrektywy ma ogromne znaczenie. Paneliści i występujący podkreślali, że dyrektywa powinna zostać implementowana, wskazywano jednak na potrzebę doprecyzowania niektórych jej zapisów.

Jednym ze sponsorów konferencji było SDiW REPROPOL.

Źródło Konferencja : Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790) – 24-25.10 2019 r.