Zaprezentowano Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie

Związek Stowarzyszeń Rady Reklamy wraz z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji zorganizowały 11 września konferencję, podczas której zaprezentowano Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie. Karta stanowi uzupełnienie istniejącego od lat Kodeksu Etyki Reklamy, a jej podstawowym celem jest ochrona praw dziecka w komunikacji marketingowej, zarówno w zakresie reklam i przekazów marketingowych kierowanych do dzieci, jak również w kwestii udziału dzieci w reklamie.

Izba Wydawców Prasy od niemal roku nie uczestniczy już w pracach Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, respektuje jednak postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy, którego IWP jest wszak współtwórcą.

Zgodnie z obowiązującym członków IWP Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, wydawcy aprobują normy przyjęte w Kodeksie Etyki Reklamy i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Treść Karty znajduje się w załączniku pt. 2 Karta Ochrony Dzieci w Reklamie.