PKN Orlen złożył wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Ruchu

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że trwają rozmowy o warunkach transakcji przejęcia spółki Ruch a koncern złożył do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na kupno. PKN Orlen chce przejąć kolportera prasy do końca roku.

– Złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej. Sądzę, że Komisja odeśle ten wniosek do UOKiK, a w tym czasie wynegocjujemy warunki transakcji. Wiemy, w jakiej sytuacji jest Ruch, więc trzeba jak najszybciej tę transakcję przeprowadzić – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Biznes prezes Daniel Obajtek. – Złożyliśmy ofertę po głębokich analizach biznesowych. Przejęcie Ruchu wpisuje się w rozwój naszego segmentu detalicznego – dodał.

Orlen ma przygotowany plan działania, który pozwoli kolporterowi odzyskać stabilność finansową i odbudować pozycję na rynku. Firma informowała wcześniej, że model sprzedaży realizowany przez Ruch koresponduje z formatem O!Shop spółki i umożliwia rozwój tego formatu poza siecią stacji paliw.

Ruch winien jest wydawcom 162 mln zł. 15 kwietnia odbyły się zgromadzenia wierzycieli spółki. Głosowano nad planem jej restrukturyzacji – większość była za przyjęciem układów. Najwięksi wydawcy objęci byli pierwszym przyspieszonym postępowaniem układowym (PPU 1), które zakładało 85-procentową redukcję wierzytelności, a średni wydawcy (PPU 2) mieli zrezygnować z 50 proc. niespłaconych przez Ruch należności. Po zatwierdzeniu układów wszystkie akcje Ruchu miał przejąć Alior Bank i sprzedać je Orlenowi.

Pod koniec sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie na niejawnym posiedzeniu zatwierdził postępowania układowe Ruchu z wydawcami.

Źródło https://www.press.pl/tresc/58540,orlen-zlozyl-wniosek-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-przejecia-ruchu