EDUinspiracje Media 2019. Konkurs dla dziennikarzy i publicystów!

EDUinspiracje Media 2019 to konkurs dla dziennikarzy i publicystów! Tegoroczna edycja konkursu (zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2019) adresowana jest do dziennikarzy, którzy w sposób ciekawy, przystępny i wartościowy prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a w swojej działalności poruszali zagadnienia związane z realizacją programów Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning.

Do konkursu mogą być zgłaszane teksty, audycje radiowe i materiały filmowe opublikowane za pośrednictwem mediów tradycyjnych oraz w internecie.

Prace mogą zgłaszać zarówno dziennikarze jak i redakcje, przesłane drogą tradycyjną na adres Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji bądź elektronicznie adres:
media@frse.org.pl z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”.

Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 20 października 2019 roku.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/