Konferencja “Blaski i cienie współczesnego prawa autorskiego”

25 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja pt. „Blaski i cienie współczesnego prawa autorskiego – konsekwencje jakie dla ustaw o prawie autorskim i OZZ będzie miała przyjęta Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym”. Konferencji patronują Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

Poniżej szczegółowy program konferencji, która rozpocznie się o godz. 10.00 na Uniwersytecie Warszawskim, Sala Kolumnowa – Wydział Historyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

***

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania UW
prof. dr hab. Jan Błeszyński – Honorowy Przewodniczący konferencji
Przewodnicząca obrad: Dorota Sokołowska dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Wojciech Machała dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego: „Prawo autorskie bez twórcy? Wybrane problemy podmiotowe prawa autorskiego”
 • Beata Giesen, dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Prawa Cywilnego: „Licencja wieloterytorialna – analiza z perspektywy nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”
 • Jacek Sobczak prof. dr hab., profesor zwyczajny na Uniwersytecie SWPS: „Skutki dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla wydawców prasowych”
 • Ksenia Kakareko, dr, prac. nauk. Uniwersytetu Warszawskiego: „Znaczenie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla instytucji kultury”
 • Grzegorz Tylec, dr hab,. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: “Wolność wypowiedzi, jako uzasadnienie dla ingerencji w prawo autorskie. Uwagi na tle orzecznictwa”
 • Jacek Wojtaś, adwokat, przedstawiciel Izby Wydawców Prasy: „Znaczenie dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych dla wydawców prasy i środowiska twórców”
 • Marcin Mioduszewski, mec., adwokat, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych: „Problemy interpretacji i egzekwowania praw autorskich w praktyce sądowej na przykładzie pressclipingu”
 • Ewa Nowińska, prof. dr hab., prof. zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Krótkie informacje prasowe i ochrona baz danych w świetle praw wydawców”

Przerwa na kawę

 • Dorota Sokołowska dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego: „Roszczenie o podwójne wynagrodzenie de lege lata i de lege ferenda”
 • Joanna Błeszyńska-Wysocka dr, prac naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Obowiązująca koncepcja zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego”
 • Michał Błeszyński, mec., radca prawny: „Ustalanie wysokości wynagrodzeń w tabelach zatwierdzanych przez Komisję Prawa Autorskiego w świetle orzecznictwa sądowego i perspektyw wynikających z nowego sytemu zatwierdzania tych tabel”
 • Lech Jaworski, dr hab., prac nauk. Uniwersytetu Warszawskiego: „Prawo dziennikarza jako autora materiału prasowego do anonimatu w świetle przepisów prawa autorskiego”.
 • Inga Oleksiuk, dr, prac. nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego: „Wybrane problemy prawne tzw. sztucznej inteligencji”
 • Marta de Bazelaire de Ruppierre, prawnik w Wydziale Prawa i Problematyki Międzynarodowej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS: „Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, a ryzyko naruszenia praw podstawowych użytkowników Internetu”
 • mec. Łukasz Łyczkowski, adwokat współpracujący z ZAiKS-em: „Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Nowy model licencjonowania eksploatacji utworów w internecie”

Dyskusja i podsumowanie konferencji – Dorota Sokołowska, dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego