IWP zaprasza na konferencję „Prawa pokrewne – korzystaj i płać”

Izba Wydawców Prasy zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony autorskich praw majątkowych na organizowaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL konferencję pt. “Prawa pokrewne – korzystaj i płać – uprawnienia dziennikarzy, wydawców i agencji prasowych – potencjalne źródło przychodów”.

Konferencja, której partnerem jest IWP, odbędzie się  13 lutego br. w godz. 11.00 – 15.00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, a także zaprezentowane będzie stanowisko wydawców.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie KARTA ZGŁOSZENIA_13.02.2019 i odesłanie jej na adres zarzad@swrepropol.pl. Zachęcamy do uczestnictwa!

Program Konferencji

„Prawa pokrewne – korzystaj i płać: uprawnienia dziennikarzy, wydawców i agencji prasowych – potencjalne źródło przychodów”

1. Wstęp. Co to jest REPROPOL – cele i zadania organizacji zbiorowego zarządu w branży prasowej.
Maciej Hoffman, prezes SDiW REPROPOL.
2. Rynek mediów w Polsce.
dr hab. Jolanta Dzierżyńska – Mielczarek – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Dziennikarstwa i Informacji.
3. Projekt dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Istota rozwiązania dyrektywy, a w szczególności art. 11. Stanowisko Parlamentu i propozycja Rady Europejskiej. Prawo pokrewne dla wydawców, a „prawo wydawcy”. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy oraz wyłączenia ochrony.
mec. Jacek Wojtaś – odpowiedzialny w Izbie Wydawców Prasy za współpracę z Komisją Europejską oraz uczestnik prac konsultacyjnych nad Dyrektywą i przedstawiciel w organizacjach europejskich ENPA i EMMA.
4. Odpowiedzialność pośredników za udostępnianie treści objętych ochroną oraz skutki dla wydawców, producentów i twórców. Zmiana orzecznictwa sądowego i działania na rzecz realnej ochrony praw autorskich.
mec. Karol Kościński – uczestnik negocjacji w Brukseli, były Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN.