HFPC prowadzi projekt pomocy prawnej dla dziennikarzy i blogerów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła nowy projekt pomocy prawnej oferowanej dziennikarzom i blogerom. Program realizowany jest w ramach finansowego wsparcia udzielonego przez Media Legal Defense Initiative, międzynarodową organizację wspierającą litygację strategiczną na rzecz dziennikarzy, niezależnych mediów i blogerów na świecie. Projekt będzie realizowany przez rok.

HFPC od 2008 roku prowadzi strategiczne postępowania sądowe na rzecz wolności słowa, nowy projekt jest ich kontynuacją. W jego ramach Fundacja będzie wspierać sprawy precedensowe dotyczące m.in. ochrony dóbr osobistych, zniesławienia, naruszenia tajemnicy zawodowej i ochrony źródeł informacji, dostępu do informacji oraz innych postępowań karnych wytaczanych dziennikarzom i blogerom w związku z ich działalnością medialną. Fundacja zaprasza do kontaktu osoby, wobec których toczą się lub grożą im wyżej wymienione postępowania.

Doświadczenia zgromadzone w ramach pracy na rzecz wolności słowa przedstawione zostaną w publikacji, która zostanie wydana pod koniec projektu.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są prawnicy Fundacji:

W ramach projektu udzielane są porady prawne z zakresu wolności słowa i swobody działalności medialnej. Poradę prawną można uzyskać mailowo po przedstawieniu problemu w wiadomości (wolne.media@hfhr.org.pl) lub telefonicznie (nr tel. 605 733668).

Fundacja prosi o przesłanie kluczowych dokumentów dotyczących sprawy, które pozwolą na o opracowanie porady.