Igor Chalupec zrezygnował z funkcji prezesa Ruchu

Igor Chalupec zrezygnował z funkcji prezesa Ruchu, którego pozostaje pośrednio właścicielem. Ustąpienie Chalupca było jednym z warunków porozumienia zawartego w minionym tygodniu z Alior Bankiem, największym wierzycielem Ruchu – podał serwis Businessinsider.com.pl.

I. Chalupec zrezygnował zgodnie z ustaleniami zawartymi z Alior Bankiem, po to, by umożliwić spółce nowe otwarcie po zawartej umowie o wsparciu procesu restrukturyzacji.

Na mocy porozumienia z bankiem zmieniono też radę nadzorczą Ruchu. Jej członkami zostali Janusz Koczyk (przewodniczący), Wojciech Wróblewski (wiceprzewodniczący) oraz Artur Sierant. Seweryn Kowalczyk i Kamil Prokop. Dwaj ostatni zostali wskazani przez bank.

Więcej na https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/igor-chalupec-nie-jest-juz-prezesem-ruchu/bkt9tdv