Zbigniew Benbenek proponuje utworzenie funduszu wspierającego rynek dystrybucji prasy

Właściciel grupy ZPR Media Zbigniew Benbenek zaproponował projekt wsparcia rynku dystrybucji prasy w postaci „500 plus dla kioskarzy”. Dysponentem Fundusz Promocji Prasy – tak miałby się nazywać fundusz – byłby minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundusz byłbym państwowym funduszem celowym z dotacją budżetową.

Projekt ustawy przygotowanej w ZPR Media przewiduje wsparcie dla kioskarzy z punktów sprzedaży prasy zlokalizowanych w małych miejscowościach lub na obszarach, do których kolportaż jest utrudniony czy nierentowny. Zarządzający punktami sprzedaży prasy mieliby składać wnioski o dotację do ministra kultury, który w celu ich rozpatrywania miałby powołać komisję. Wnioskujący musieliby jednak spełniać wymogi m.in. lokalizacji kiosku oraz minimalnego poziomu sprzedaży. Wsparcie miałoby wynieść do 500 zł, stąd robocza nazwa pomysłu „500 plus dla kioskarzy”.

– Dotacja powinna być powiązana z obrotem sprzedaży i określonym portfolio prasowym – szerokim, nawet do 100 tytułów – uzasadniał w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl Zbigniew Benbenek, właściciel ZPR Media a jednocześnie wiceprezes Izby Wydawców Prasy. – Obecnie sklepikarzom nie opłaca się oferować prasy, jeśli w ich punktach sprzedaż tytułów utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – podkreśla Benbenek w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Izba Wydawców Prasy od kilku miesięcy regularnie obraduje nad sytuacją rynku kolportażu prasy. Marek Frąckowiak, dyrektor IWP, podkreśla, że projekt autorstwa ZPR Media i Zbigniewa Benbenka jest znany Izbie, ale jest zbyt wcześnie, by oceniać czy i jak wzmocni on dystrybucję prasy. Na pewno idea projektu jest bliska sposobowi myślenia Izby Wydawców Prasy o znaczeniu dystrybucji prasy dla społeczeństwa ze względu na społeczną i ekonomiczną rolę prasy.

Z tego typu państwowego wsparcia korzystają wydawcy w Skandynawii, a prasa we Francji otrzymuje co roku ponad 1 mld euro państwowych dotacji, w formie bezpośredniego, jak i pośredniego wsparcia. „Libération” i „Le Figaro” uzyskały (każda) w 2015 r. ok. 6,5 mln euro, a „Le Monde” – 5,4 mln euro dotacji. Wsparcie pośrednie obejmuje liczone w setkach milionów euro zwolnienia lub preferencje podatkowe, preferencje w kosztach usług pocztowych czy wsparcie dystrybucji prasy.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zbigniew-benbenek-fundusz-promocji-prasy-500-plus-dla-kioskarzy