Dwóch na trzech badanych wierzy, że giganci technologiczni mają większą władzę niż Unia Europejska

W państwach członkowskich UE, gdzie dyrektywa dotycząca praw autorskich była przedmiotem gorącej debaty, aż 61 procent obywateli obawia się, że wpływ technologicznych gigantów zagraża funkcjonowaniu demokracji – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej dla „Europe for Creators” przez Harris Interactive niezależną firmę zajmującą się badaniami rynku. – 87 procent ankietowanych opowiada się za ustawodawstwem gwarantującym wynagrodzenia dla twórców. „Europe for Creators” ogłosiła w czwartek wyniki ankiety przeprowadzonej w krajach niezdecydowanych co do poparcia dyrektywy oraz we Francji. Aż 87 procent badanych popiera prawodawstwo chroniące prawa twórców. Wyniki tej ankiety ujawniły obawy obywateli, że platformy internetowe zagrażają demokracji w Europie: 67 procent respondentów wskazało, że mają one większą władzę niż Unia Europejska, a 61 procent – że wpływy platform internetowych zagrażają suwerenności i niezależności krajów. Ankieta internetowa przeprowadzona między 24 a 30 sierpnia 2018 roku i obejmowała reprezentatywną próbę osób dorosłych w krajach docelowych. Harris Interactive prowadziło ją na próbie 6.600 obywateli w wieku powyżej 18 lat w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Grecji i Francji (60 procent posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzi właśnie z państw w których prowadzono to badanie). Miała ona zbadać, jak postrzegane są stosunki między UE a platformami internetowymi a także kwestie ochrony i wynagradzania twórców. – Wyniki ogłoszone tuż przed głosowaniem 12 września, powinny sprowadzić decydentów na ziemię – powiedziała Véronique Desbrosses, dyrektor generalna Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (GESAC). – Przyszłość Unii Europejskiej leży teraz w rękach europosłów. Obywatele się wypowiedzieli, teraz to politycy muszą działać.
  • 66 procent respondentów uważa, że platformy internetowe nie dzielą się sprawiedliwie przychodami z twórcami treści, które pojawiają się na ich stronach, a respondenci francuscy (76 procent) i niemieccy (72 procent) zdecydowanie wskazują, że obecny stan podziału przychodów jest niesprawiedliwy
  • 81 procent respondentów uważa, że platformy powinny sprawiedliwie wynagradzać wydawców prasy i dziennikarzy, przy czym najwięcej zwolenników wprowadzenia ustawy wyrównującej szanse znajduje się w Niemczech (43 procent) i w Rumunii (41 procent)
Więcej o wynikach ankiety i Europe for Creators na stronie www.europeforcreators.eu Temat na Twitterze @EUForCreators z #EuropeForCreators
Europe for Creators zrzesza obywateli, twórców i organizacje zaangażowane w walkę o ochronę praw autorskich. Reprezentuje europejskich kompozytorów, muzyków, wokalistów, malarzy, rzeźbiarzy, reżyserów, producentów, dziennikarzy, pisarzy, a także naukowców. Harris Interactive jest niezależną firmą zajmującą się badaniami rynku.