RUCH S.A.

Ruch dostarcza prasę do 15 900 punktów w Polsce łącznie z siecią własną, oraz do 17 400 prenumeratorów.

Udział w rynku: 23,72% (dane według szacunków IWP – luty 2020)

Biuro: ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, tel. recepcja 22 693 73 10 fax. (+48 22) 620 71 47 www.ruch.com.pl , ruch@ruch.com.pl