Inicjatywa Europe for Creators – petycja twórców w sprawie praw autorskich

Organizatorzy międzynarodowej akcji „Europe for Creators” wzywają artystów, autorów i twórców do podpisania petycji w obronie praw twórców. Na stronie https://makeinternetfair.eu/en/home zamieszczono krótkie filmy z wypowiedziami m.in. Urszuli Dudziak, Krzysztofa Lewandowskiego z ZAIKSu, Jean-Michel Jarre’a, Piotra Rubika czy Margaret. Na stronie internetowej inicjatywy „Europe for Creators” można zapoznać się z dyrektywą, argumentami na rzecz jej uchwalenia, dowiedzieć się jakie są propozycje zmian w prawie autorskim; co się zmieni dla użytkowników/internautów, a co dla posiadaczy praw a także co się stanie jeśli tekst dyrektywy zostanie przyjęty, lub odrzucony. Twórcy akcji przypominają, że wielkie platformy dominują na internetowym rynku dzieł kultury i dzieł kreatywnych. Platformy te opierają swoją działalność przede wszystkim na treści przesyłanej przez użytkowników lub na agregacji istniejących treści. Zdecydowanie zbyt często nie przynoszą żadnego zwrotu twórcom utworów lub przynoszą niewielki tylko zwrot. Taka dysproporcja wywołała  “przeniesienie wartości”, a wynagrodzenie za tworzenie dzieł kultury zostało niemal całkowicie przejęte przez platformy świadczące usługi i nie trafiają do twórców. To doprowadziło do powstania niesprawiedliwego rynku i zagraża istnieniu sektora kreatywnego w UE oraz sukcesowi jednolitego rynku cyfrowego. W odezwie czytamy m.in.: (…) My, twórcy ze wszystkich dziedzin sztuki i z całej Europy, wzywamy państwa, decydentów UE, do położenia kresu przenoszeniu wartości z twórców na wiele platform internetowych. (…) Wzywamy państwa do wyjaśnienia, czy platformy User Generated Contet, takie jak YouTube, są zaangażowane w powielanie i udostępnianie naszych dzieł zgodnie z prawami autorskimi. (…) Uczciwe i wyważone podejście Komisji Europejskiej do tej kwestii było krokiem we właściwym kierunku. Pod petycją podpisało się już ponad 37 tys. twórców z całej Europy. Zachęcamy wszystkich twórców, w tym dziennikarzy, grafików i fotgrafików pracujących w prasie o dołączenie do tego grona. Podpis pod petycją można złożyć na stronie internetowej https://makeinternetfair.eu/en/home Wypowiedzi na Facebooku można znaleźć pod hash tagiem #MeetAuthor