List otwarty organizacji europejskich w sprawie rozporządzenia e-Privacy

W Brukseli trwają intensywne prace nad nowelizacją dyrektywy 2002/58/WE w sprawie prywatności w sieci i zamiany jej na obowiązujące bezpośrednio rozporządzenie. Komisja Europejska chciałaby szybkiego uchwalenia znowelizowanej regulacji, tak by mogła ona wejść w życie równocześnie z ustawami krajowymi implementującymi RODO, czyli Rozporządzenie o ochronie danych (28 maja 2018 roku).

Parlament Europejski przyjął już swoje stanowisko, prace trwają nadal w Radzie Europejskiej.

Stale zmieniające się otoczenie technologiczne, w jakim działa prasa, może być przyjazne dla szerokiego grona odbiorców wysokiej jakości treści dziennikarskich, o ile stworzy się odpowiednie ramy legislacyjne. Ich brak natomiast zaszkodzi dziennikarstwu, wolności słowa, przynosząc znaczny uszczerbek obywatelom. W tym świetle, kluczowe znaczenie dla realizacji wielu celów, między innymi dla sprzedaży wysokiej jakości produktów prasowych, dla mierzenia liczby odbiorców (w tym zarządzania systemami płatności), dla projektowania nowych stron internetowych, dla zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do treści (w przypadku użycia tzw. metrycznych paywalls), czy też dla dostarczania adekwatnych reklam, mają pliki cookie i inne technologie pozwalające na śledzenie zainteresowań użytkowników. Podpisując list, Izba wraz z wieloma innymi europejskimi organizacjami, apeluje do decydentów krajowych o wprowadzenie przepisów o ochronie danych, które nie utrudnią rozwoju europejskiego ekosystemu cyfrowego. By osiągnąc ten cel, konieczne są jasne i proste definicje, wyraźny podział między danymi osobowymi i nieosobowymi oraz przepisy możliwe do spójnego i horyzontalnego wdrażania.

 

List otwarty organizacji europejskich w sprawie rozporządzenia e-Privacy (język angielski)

List otwarty organizacji europejskich w sprawie rozporządzenia e-Privacy (tłumaczenie)