Wystąpienie IWP do Ministerstwa Finansów ws. stawek VAT

Komisja Europejska przygotowała nowy, całościowy projekt zmiany zasad dotyczących podatku VAT, którego celem jest przekazanie państwom członkowskim znacznej swobody w ustalaniu stawek podatku VAT. Zamiast listy produktów i usług, co do których można stosować zredukowane stawki podatku, planuje się wprowadzenie tzw. „czarnej listy” – wykazu produktów i usług, które muszą być objęte standardowa stawką. W związku z tym Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów pismo, w którym zawarte są zarówno podziękowania, za dotychczasowe wsparcie Ministerstwa dla starań o zrównanie stawki VAT na e-publikacje ze stawką dla wydań drukowanych, jak i – przede wszystkim – pozytywna opinia ws.  kierunku zmian i kształtu przyszłego systemu naliczania podatku VAT oraz nadzieja, iż odpowiednie regulacje zostaną przyjęte.

Izba po raz kolejny zwraca uwagę, że obniżenie stawek podatku VAT dla tej właśnie formy, do poziomu obowiązującego dla wydań drukowanych, przyczyni się w znacznej mierze do zrównoważenia cen i zwiększenia dostępności wydań cyfrowych, których, jak wykazują badania, wiarygodność i ranga znacznie przewyższa poziom prezentowany przez zwykłe portale internetowe, a w konsekwencji przyczyni się to do zahamowania spadku czytelnictwa.

Z całym pismem Izby do Ministerstwa Finansów można zapoznać się na stronie internetowej Izby w dziale „dla Członków”.